Om organisasjonen

Forutsigbar økonomi er et viktig bærebjelke for ideelle organisasjoners eksistens og videreutvikling. Samtidig er mange støtteordninger prosjektbaserte og dermed avgrenset i tid. Dette gjør at effektive og vellykkede prosjekter må legges ned til fordel for nye prosjekter som det er lettere å skaffe finansiering til. Alternativt “prosjektifiseres” ordinær drift (som feks administrativt personell, husleie, strøm osv) i forsøk på å skaffe finansiering. Å finne finansiering for drift, er en problemstilling Prosperastiftelsen møter hyppig hos de organisasjonene vi hjelper. Det brukes mye ressurser i organisasjonene på å løse denne utfordringen som heller kunne vært brukt til kjernevirksomheten.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Prosperastiftelsen har gjennomført en rekke prosjekter innen bærekraftig økonomi for ulike organisasjoner. Teamet skal gjennomgå et utvalg av disse samt gjennomføre innsiktsarbeid blant aktuelle organisasjoner. På bakgrunn av innsikten skal teamet

  • Utarbeide noen universelle råd for finansiering av drift av ideelle organisasjoner

  • Sammenfatte rådene i en veileder som enkelt kan distribueres gjennom Prosperastiftelsens verktøykasse og andre plattformer

Vidar Skinnes,
Pro bono prosjektleder

deg?

Christine Storø Bischoff,
Pro bono konsulent

Janine Andresen,
Pro bono konsulent

Nina Grann,
Pro bono konsulent

Anne Kathrine Arnesen,
Pro bono konsulent

deg?

,

Kontaktperson for prosjektet

Anne Berit Aarvold

Porteføljestyrer
47 76 00 82
anne.berit@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik bestemmer du organisasjonsform

Det er viktig å velge en organisasjonsform som bygger opp under det du vil oppnå. Her finner du en oversikt over ulike alternativer og rettigheter og plikter som følger ved dem.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.