Om organisasjonen

Frivillige organisasjoner løser komplekse samfunnsproblemer med små ressurser. En utredning i regi av Frivillighet Norge viser at behovet for digitalisering er stort, mens ressursene til dette er små. Digitalisering spenner fra utvikling av komplekse løsninger til noe så enkelt som effektiv bruk av e-post, kalendere, passord og lignende. Mange av organisasjonene Prosperastiftelsen kommer i kontakt med har behov knyttet tildigitalisering. Gevinstene og utfordringer ved digitalisering kan være mange.

Pro bono-prosjektet

Pro bono-teamet fra Prosperastiftelsen skal utarbeide en verktøykasse for digitalisering.

Dette innebærer:

● Gjennomføre intervjuer med et utvalg ideelle organisasjoner for å samle innsikt om målgruppens behov

● Utvikle konkrete og enkle verktøy som små og mellomstore ideelle organisasjoner selv kan ta i bruk for å skape verdi gjennom digitalisering.

Josefine Storm Kristiansen,
Pro bono-prosjektleder

Aud Marit Wegger,
Pro bono-konulent

Christoffer Bouwer,
Pro bono-konulent

Cecilie Solberg Bråthen,
Pro bono-konulent

Thomas Skogan,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.