Om organisasjonen

Vet du hva sarkom er? Hvert år rammes rundt 500 personer i Norge av denne kreftformen. Sarkomer ble stiftet i 2011, og er en norsk pasient- og likepersonorganisasjon for alle berørt av sarkom – en samlebetegnelse for kreft i skjelett eller bløtvev.

Sarkomer ønsker 1) å publisere og spre informasjon om symptomer på sarkom, og bidra til tidlig, presis diagnostisering og tidlig start på behandling av personer med sarkom, 2) å hevde sarkompasienter og pårørendes velferd og rettigheter, og 3) at tidligere sarkompasienter kan hjelpe andre sarkompasienter med å mestre sin situasjon gjennom likepersonsarbeid.

Sarkomer ledes på frivillig basis av styret, som består av styreleder og seks styremedlemmer. Administrasjonen består av daglig leder (100%), og marked- og mediakoordinator (40%). Det er mulig å leie inn kompetanse på prosjektbasis. Finansieringen er gjennom støtteordninger, gaver, donasjoner, medlemskontigenter, og faste årlige driftsmidler fra Kreftforeningen og Bufdir avhengig av medlemstall og prosjekter. I 2017 fikk Sarkomer et assosiert medlemskap i Kreftforeningen, og har bygget opp et tett samarbeid med Oslo universitetssykehus.


Pro bono-prosjektet

Sarkomer ønsker hjelp med å utarbeide en kommunikasjonsstrategi. Organisasjonen har i dag 716 medlemmer, 1600 følgere på Facebook, og 926 på Instagram. I dagens kommunikasjonsarbeid jobber man blant annet mot personer rammet av sarkom, pårørende, og helsepersonell. Sarkomer kjenner derimot på en mangelfull struktur i kommunikasjonsarbeidet, og ønsker hjelp til en mer helhetlig plan, samt øke synligheten av seg selv for aktuelle målgrupper. Det er fortsatt mange som ikke er klar over tilbudene og aktivitetene Sarkomer tilbyr. Dette vil vi gjøre noe med, da vi vet at det er nyttig for målgruppen å se at de ikke er alene og at det finnes gode tilbud for dem.

Kommunikasjonsstrategien bør inkludere konkrete verktøy og retningslinjer som vil være enkle å ta i bruk. Pro-bono teamet skal derfor

  • Kartlegge dagens kommunikasjonsarbeid

  • Definere kommunikasjonsmål, budskap, og aktuelle målgrupper

  • Hvordan formidle budskapet til Sarkomer på en engasjerende måte til de viktigste målgruppene?

  • Tilpasset handlings- og implementeringsplan for å strukturere og målrette kommunikasjonen (målgrupper, budskap, frekvens, kanaler)

Underveis i prosjektet for å sikre forankring og eierskapsfølelse, kan det være en god idé at teamet arrangerer workshop med organisasjonens nøkkelpersoner.


June Ruud Oppøyen,
Prosjektleder

Siri Blindheim,
Konsulent

Emma Bivstedt,
Konsulent

Jeanette Sandsgaard,
Konsulent

Ståle Lindblad,
Konsulent

Beate Ørbeck,
Konsulent

Alanna Zulkifli Solberg,
Mentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik gjennomfører du en workshop

En workshop innebærer å samle en gruppe mennesker for å finne nye løsninger på et problem eller skape felles forståelse for ulike deler av organisasjonens virksomhet.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.