Om organisasjonen

Smart Cognition

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har lovbestemt rett til samme valgmuligheter som andre. For å kunne velge noe må man forstå og bli forstått. For å forstå og bli forstått kreves tilrettelagt informasjon og inkluderende kommunikasjon. Inaktivitet og ensomhet er mer utbredt blant mennesker med nedsatt funksjonsevne enn i befolkningen ellers. Det gir økt risiko for overvekt, psykiske lidelser og andre helseutfordringer.

For å motvirke helseutfordringer og utenforskap har Smart Cognition utviklet en plattform i form av en app kalt AKTIV FRITID med tilrettelagt informasjon om fritid- og kulturaktiviteter. Denne tjenesten kan brukes av kommuner, frivillige organisasjoner, lag og forening, mennesker både med og uten nedsatt funksjonsevne. Fritidsaktiviteter gir sosial kontakt, mestringsopplevelser og økt livskvalitet. Tilrettelagt informasjon om tilrettelagt aktivitetstilbud burde være en selvfølge!

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Kommunene er Smart Cognitions viktigste målgruppe. De har en plikt i det å tilby tilrettelagt informasjon om tilgjengelig aktivitetstilbud. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne trådte i kraft i 2008 (CRPD) likevel er det fortsatt en lang vei å gå på kommunalt nivå når det gjelder tilrettelagt informasjon.

I løpet av vårsemesteret 2023 vil det bli iverksatt pilotprosjekt i de 4 største Mjøsbyene. I tillegg er Bærum allerede med som pilotkunde og denne er planlagt ferdig sommeren 2023. Smart Cognition har per nå 3 kommuner som er kjøpende kunder. Derfor har Smart Cognition allerede god kunnskap om hvilke barrierer som møter dem i dialog med kommunene. Pilotene vil være med på å bekrefte dette og gi ny verdifullt kunnskap om barrierer i møte med kommunene.

Smart Cognition sin visjon er; sette er ny standard for informasjon. Målet for dette prosjektet vil være å hjelpe Smart Cognition med å selge inn AKTIV FRITID til kommunene. Hensikten er at flere får informasjon om og dermed tilgang til aktivitestilbudet som eksisterer i kommunene.

Gerd Andersen,
Pro bono-prosjektleder

Hilde Kjærstad,
Pro bono-konsulent

Sandra Myrland,
Pro bono-konsulent

Reidar Kjær,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.