Om organisasjonen

Speideren er en fritidsaktivitet som fokuserer på å gi barn og unge gode mestrings- og fellesskapsopplevelser. De kaller seg gjerne “verdens største vennegjeng” og en viktig del av speidingen er å bidra til å gjøre en forskjell for andre både lokalt og globalt. For mange unge er også speideren en viktig arena for ledertrening, fordi alle får lære tidlig å ta ansvar for både seg selv og andre.

"Speiderne i Norge" er en sammenslutning av de to selvstendige speiderforbundene i Norge, Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere. Speiderne i Norge skal utvikle og styrke speiderarbeidet i Norge slik at flest mulig barn og unge opplever utvikling i et arbeid basert på den internasjonale speiderbevegelsens mål, prinsipper og metoder.

Speiderne i Norge samarbeider om et antall større arrangementer hvert år.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere samarbeider om en rekke store prosjekter og arrangementer. Blant annet skal de i 2024 være vertskap for en europeisk leir med 5000 ungdommer, og i 2025 arrangeres det felles landsleir med opp mot 15 000 deltakere. Arrangementene involverer risiko knyttet til blant annet økonomi og ulike alvorlige hendelser som kan inntreffe. I dag organiseres samarbeidsprosjektene gjennom en paraplyorganisering bestående av et styre med representanter fra begge forbund, vedtekter, årsmøte og et sekretariat som går på rundgang.

Teamet skal:

  • Kartlegge de viktigste risikofaktorene knyttet til samarbeidet

  • Foreslå en eller flere løsninger til hvordan Speiderne i Norge best organiserer samarbeidet i fremtiden. Aktuelle alternativer kan blant annet være å etablere et felles selskap eller en organisasjon, skille ut arrangementene i egne juridiske enheter eller å inngå andre typer avtaler. Målet er en organisering av samarbeidet som gir best mulig risikostyring og en tydelig fordeling av økonomisk og juridisk ansvar, med minst mulig administrativt byråkrati.

Vidar Skinnes,
Pro bono-prosjektleder

Fredrik Wildhagen,
Pro bono-konsulent

Terje Gulbrandsen,
Pro bono-konsulent

Thomas Nielsen,
Pro bono-konsulent

Svitlana Røgeberg,
Pro bono-konsulent

Sasa Aleksandra Tangen,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik bestemmer du organisasjonsform

Det er viktig å velge en organisasjonsform som bygger opp under det du vil oppnå. Her finner du en oversikt over ulike alternativer og rettigheter og plikter som følger ved dem.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.