Om organisasjonen

Spirevirket er i en oppstartsfase, og finansieres i hovedsak gjennom prosjekttilskudd fra blant annet NAV. Tilskuddene de i dag mottar er kortsiktige, noe som vanskeliggjør langsiktig planlegging og drift. For å skape forutsigbarhet ønsker de nå å jobbe mot en mer bærekraftig forretningsmodell, slik at de kan fortsette å tilby et arbeidstreningstilbud for de unge voksne. På sikt har Spireverket også som mål å utvikle en Spireverket-modell som kan implementeres andre steder i landet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Spireverket er praktisk læring og arbeidstrening til unge voksne for å forebygge ytterligere utenforskap og tilrettelegge for helseutfordringer. Spireverket drives av foreningen MakersHub i samarbeid med blant annet bydeler i Oslo kommune og flere ideelle organisasjoner. Hvert år gjennomfører 10-15 ungdommer et intensivt 3-måneders program, der de får arbeidstrening, nettverksbygging og kompetanseheving innen design og håndverk. Antallet holdes lavt fordi målgruppen har til felles å slite med sosial angst. Spireverket skaper en helsefremmende og meningsfull hverdag for unge voksne i alderen 18-25 år, som av ulike årsaker står uten arbeid og ikke er under utdanning. Spireverket er for mange det første steget inn i arbeidslivet.

Anders Jeppesen,
Pro-bono prosjektleder

Gjertrud Fretheim,
Pro-bono konsulent

Per Sletaune,
Pro-bono konsulent

Ole Andreas Sørhuus,
Pro-bono konsulent

Kirsti Elisabeth Wiik,
Pro-bono mentor

Spireverket i samarbeid med idelle aktører driver et arbeidstrening - og aktiviseringstilbud i Kroloftets lokaler på Etterstad, der profesjonelle yrkesutdannende lærer bort design og håndverk til ufaglærte.

Overordnet er prosjektets mål å respondere på en samfunnsutfordring: at for stor andel av de unge voksne havner i utkanten av eller utenfor fellesskapet.

icon-quote-left

Samlet sett har samarbeidet med Prosperastiftelsen vært en stor suksess, og vi er takknemlige for deres støtte, engasjement og dedikasjon til vårt felles mål om å forbedre livene til unge voksne i samfunnet vårt. Vi ønsker å rose Prosperastiftelsen for deres profesjonalitet og innsats for å gjøre en positiv forskjell i samfunnet.

– Olav Sætershagen,
Daglig leder, Spireverket

Prosjekt med fokus på

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik lager du Business Model Canvas

Business Model Canvas er en mal for å utvikle nye eller eksisterende forretningsmodeller. Modellen er anbefalt av Innovasjon Norge og opprinnelig utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010).

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.