Om organisasjonen

Sterling for integrering og inkludering

Mange barn og unge i Oslo vokser opp i trange, små leiligheter uten særlig mulighet til å oppsøke fritidsaktiviteter som et alternativ til gatemiljøene. Sterling for Integrering og Inkludering er et lavterskeltilbud for barn, unge og barnefamilier. All aktivitet i klubben er basert på frivillighet. Sterling har som mål å tilby en åpen møteplass og aktiviteter til alle som ønsker det, herunder tilby attraktive og lett tilgjengelige tilbud i tråd med barna og ungdommen som bor i området sine egne ønsker og behov. Nedre Tøyen og Grønland er de delbydelene i Oslo med klart høyest andel barn som bor i familier med vedvarende lavinntekt. Sterling er opptatt av at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt, etnisitet, religion osv. skal få like muligheter til et aktivt og engasjerende fritidstilbud. Derfor er alle Sterlings aktiviteter gratis og retter seg særlig mot barn og unge som ikke har mulighet til å delta på annen organisert aktivitet – på grunn av økonomi og/eller andre årsaker. Sterling skal gjennom sine aktiviteter bidra til å bedre barn og unges oppvekst- og levekår og motvirke marginalisering av ungdom som berøres av fattigdomsproblemer.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Sterling ønsker en kartlegging av dagens driftsmodell og utarbeidelse av denne for å styrke organisasjonens forankring i gode systemer, slik at det ikke blir for personavhengig å opprettholde drift og rutiner. Prospera-teamet skal bidra til å sikre organisasjonens forutsigbare drift ved å foreslå en bærekraftig driftsmodell.

  • Kartlegge dagens driftsmodell inkludert en SWOT analyse
  • Utarbeide konkrete forslag til forbedringer i dagens driftsmodell
  • Utarbeide handlingsplan for forutsigbar og kvalitetssikret organisering

Christian Haaland,
Pro bono-prosjektleder

Nhan Nguyen,
Pro bono-konsulent

Solveig Hvidsten Dahl,
Pro bono-konsulent

Tom Fagerland,
Pro bono-konsulent

Morgan Andersson,
Pro bono-konsulent

Pål Kristiansen,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontaktperson for prosjektet

Eline Anvik

Prosjektkoordinator
94 84 11 93
eline@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.