Om organisasjonen

Sunnaasstiftelsen

Når et menneske blir alvorlig skadet, blir livet snudd på hodet. Sunnaasstiftelsen hjelper barn og voksne med nedsatt funksjonsevne med å nå sitt potensiale og leve livet fullt ut.

Sunnaasstiftelsen er en privat ideell stiftelse som jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli i stand til å mestre sin livssituasjon, utvikle seg og leve gode og aktive liv.

Stiftelsens arbeid er landsdekkende, og skal supplere og forsterke tilbudet i den offentlig finansierte helsetjenesten. De forener faglig kompetanse med likepersonsarbeid gjennom egne prosjekter som fremmer mestring, innovasjon og utvikling av ny teknologi som gir nye muligheter for deres målgrupper og gjennom forskningsprosjekter i samarbeid med anerkjente forskningsmiljøer som bringer rehabiliteringsfeltet fremover.

I tillegg er stiftelsen en tydelig samfunnsaktør som skal engasjere til debatt, øke kunnskap om muligheter for målgruppene og dele informasjon til personer utsatt for alvorlig skade eller sykdom og deres pårørende, kommunehelsetjenesten samt politikere og myndighetsapparatet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Sunnaasstiftelsen har økt sine inntekter og sitt aktivitetsnivå betraktelig de siste 3-4 årene. En av utfordringen er at mange av inntektene er ettårige og det gir manglende forutsigbarhet i forhold til aktivitetsnivå og ansettelser. I dag er prosjektlederne ansatt på 1 års engasjementer. Sunnaasstiftelsen ønsker å gjøre seg mindre sårbare om andelen av offentlig finansiering skulle avta.

Sunnaasstiftelsen har i dag 6 samarbeidspartnere i næringslivet. De ønsker å utvide antall sponsorer/ samarbeidspartnere i næringslivet som kan bidra på langsiktige avtaler (eks. 3 år) med verdi på 2-300.000 kroner.

Jarle Nerland,
Pro bono-prosjektleder

Thomas Basso,
Pro bono-konsulent

Bente Garder Johansen,
Pro bono-konsulent

Tomm Walter Larsen,
Pro bono-konsulent

Helle Christoffersen,
Pro bono-konsulent

Børre Thorstensen,
Pro bono-konsulent

Line Haugen,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

Mindre ulikhet
God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.