Om organisasjonen

Barn og unge i lavinntektsfamilier er spesielt utsatt for å ikke bli inkludert i fritidsaktiviteter pga økonomisk utenforskap. Dette vil Bryne FK, Blåkors og Velu gjøre noe med! De har inngått et samarbeid om et nyskapende bærekraftsprosjekt for idretten, med langsiktig utlån av klær og utstyr. I tillegg til fokus på inkludering og forhindre stigmatisering, har prosjektet stort fokus på bærekraft og sirkulær økonomi. Tingoteket ønsker å utnytte allerede eksisterende produkter som ligger rundt om hos ulike idrettslag, effektivisere bruken av det og sørge for at produktene forblir i omløp så lenge som mulig. Med Tingoteket blir det enkelt for barn og unge å prøve nye idretter ved at de kan låne utstyret som trengs samt at man oppnår gjenbruk av utstyr. Tingoteket vil etablere et “bibliotek” fylt med idrettsutstyr og klær, hvor du kan leier det du trenger.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Samarbeidsorganisasjonene Bryne FK, Blåkors og Velu har nylig inngått samarbeidet og trenger hjelp til å legge en plan for å gå fra idé til å bli en bærekraftig gjenbruksvirksomhet.

Pro bono-teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i samarbeidsorganisasjonene hjelpe med å utvikle forretningsplanen ved å:

 • Kartlegge utfordringer, risiko, muligheter og styrker ved etablering

 • Konseptualisere hva Tingoteket skal tilby (driftsmodell, hvem er kunden, lokasjon, åpningstider etc.) Dette kan f.eks gjøres gjennom workshop.

 • Gjennomføre enkel behovsanalyse: hva kreves av menneskelige og økonomiske ressurser for å etablere tilbudet.

 • Resultatene oppsummeres i et enkelt format (f.eks one-pager) som kan brukes opp mot potensielle samarbeidspartnere

Ønsket kompetanse

 • Prosjektleder
 • Økonom
 • Entreprenørskap
 • Salgs erfaring, 
 • Erfaring fra logistikk/ butikkdrift eller lignende
 • Prosjektmentor


Prosjekt med fokus på

Utrydde fattigdom
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

 • Arbeidssted Stavanger
 • Oppstart Oppstart i august, 3 måneder varighet
 • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik lager du Business Model Canvas

Business Model Canvas er en mal for å utvikle nye eller eksisterende forretningsmodeller. Modellen er anbefalt av Innovasjon Norge og opprinnelig utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010).

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.