Om organisasjonen

Vil du bidra til at flere unge får oppleve trygghet, kunnskap og glede av å være ute i naturen?

Friluftsliv er en av de enkleste og billigste aktivitetene man kan bedrive, men mange er usikre på hvor de skal begynne. TurVerket tar ungdom i alderen 15-25 med på gratis aktiviteter, turer og turlederkurs. Mangfold og inkludering er sentralt; her blir ungdom kjent på tvers av kultur og bakgrunn, og finner glede i det å være ute i naturen – sammen.

TurVerket startet i 2020 og er et samarbeid mellom Trondhjem Turistforening og Fellesverket v/ Trondheim Røde Kors. Mange unge i alderen 15-25 manglet et fritidstilbud under pandemien. TurVerket ble derfor startet som et tilbud for å inkludere unge som av ulike årsaker ikke hadde kjennskap til det å gå på tur.

I TurVerket er det de unge selv som står for ledelsen av turer og aktiviteter. Frivillige ungdommer får kurs og opplæring i hvordan bli trygge turledere. Per i dag foreligger det ingen struktur eller systematikk i mottakelse av nye frivillige, og hvordan den enkelte frivillige møtes avhenger av hvem som er på jobb, og når på året vedkommende melder seg inn.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å redusere antall frivillige som faller fra på grunn av manglende oppfølging etter innmelding, samt å sørge for at de frivillige ressursene oppfølges gjennom hele året slik at de fortsetter å være aktive frivillige så lenge som mulig.

Teamet skal:

  • Kartlegge og vurdere TurVerket sin onboardingsprosess for nye frivillige
  • Kartlegge de frivilliges behov og ønsker gjennom kvalitative intervjuer for å identifisere kritiske interaksjonspunkter
  • Basert på denne innsikten, utarbeide et årshjul med konkrete tiltak og struktur for kommunikasjon og aktiviteter rettet mot nye og eksisterende frivillige
deg?

Trude Gerhardsen,
Prosjektleder

deg?

May Kristin Salberg,
Pro bono-konsulent

deg?

Gunn Elin Trettsveen,
Pro bono-konsulent

deg?

Jenny Melum,
Pro bono-konsulent

deg?

Mari Holan,
Pro bono-konsulent

deg?

Tove Johnsen,
Prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.