Om organisasjonen

Ungt Entreprenørskap Vestland er en ideell forening, eid av medlemmer som utgjør kommunene i fylket. De er finansiert over statsbudsjettet, fylkeskommune og kommuner samt også private samarbeidspartnere.

Alle midlene de får inn skal omsettes i aktivitet for elever og lærere, de er altså non-profit organisasjon. De er på oppdrag fra regjeringen og skoledirektøren i fylket som ønsker at så mange skoler som mulig skal ta deres undervisningsprogram i bruk.

UE sitt formål:

  • Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
  • Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i
  • næringslivet
  • Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
  • Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
  • Styrke samhandling i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
  • Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Bakgrunnen for dette prosjektet er en konsulentrapport utarbeidet for UE Norge. Denne rapporten har analysert hele UE sin aktivitet i relasjon til sine samarbeidspartnere i Norge, og sett på muligheter og utfordringer rundt dette. Målet med Prosperastiftelsen sitt prosjekt er å hjelpe UE Vestland å operasjonalisere denne rapporten til praktisk arbeid i regionen.

Rapporten bygger på intervjuer med flere av UE sine ansatte i de ulike fylkene, samt intervjuer med eksisterende og tidligere samarbeidspartnere.

Prosjektet skal levere:

  • Utarbeide en situasjonsbeskrivelse av UE Vestland sitt eksisterende arbeid mot samarbeidspartnere i dag gjennom en SWOT analyse eller annet lignende verktøy.
  • Basert på funnene over utarbeide en markedsplan rundt UE Vestland sitt arbeid mot aktuelle næringslivspartnere. Inkl. presentasjoner, salgsargumenter, prismodeller, informasjon til bruk på hjemmeside og en shortliste med potensielle samarbeidspartnere.

Toril Eidesvik,
Pro bono-prosjektleder

Aina Steinsland,
Pro bono-konsulent

Kevin Grindland,
Pro bono-konsulent

Victoria Schønneberg,
Pro bono-konsulent

Torstein Sandaa-Johansen,
Pro bono-konsulent

Jonas Kristiansen,
Pro bono-konsulent

Bjarte Erstad,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.