Om organisasjonen

Har du eller noen av dine nærmeste vært utsatt for kreft, enten som pasient eller pårørende?

Kan du tenke deg å bidra til at familier, der mor eller far har kreft, får god oppfølging og opplever samhold med andre i samme situasjon?

Vardesenteret er en møteplass for alle som er rammet av kreft. Vardesenteret er et samarbeid mellom Kreftforeningen og helseforetakene. Du er like mye velkommen om du er pårørende, etterlatte, nåværende eller tidligere kreftpasient.

Vardesenteret har i dag forskjellige typer tilbud til sine gjester. Fysisk aktivitet, rettigheter og økonomi, mat/kosthold, kurs foredrag osv.

Vardesenteret ønsker nå å etablere tilbudet “Familiehelg for kreftutsatte familier”. Dette tilbudet eksisterer ikke i dag. Tilbudet vil være rettet inn mot familier der mor eller far har kreft, og er i behandling. Under forutsetning av finansiering er det planlagt oppstart av dette prosjektet i januar 2024.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å etablere en prosjektplan for tiltaket “Familiehelg for kreftutsatte familier”. Denne planen skal både kunne benyttes som et konkret arbeidsverktøy for det nye tiltaket og som underlag til søknader rundt finansiering.

Dette betyr at vi skal levere:

  • Plan for innhold og organisering av tiltaket

  • Ressursplanlegging i drift

  • Budsjett for tiltaket

  • Dokument som grunnlag for søknader vedr. finansiering

  • Utarbeide liste over potensielle finansieringspartnere

Siril Stoller,
Pro bono-prosjektleder

Meryem Førli-Ekerhovd,
Pro bono-konsulent

Svein Erik Såtendal,
Pro bono-konsulent

Krishan Totland,
Pro bono-konsulent

Axel Fagerbakke,
Pro bono-konsulent

Katrine Røssland Johnsen,
Pro bono-konsulent

Stig Arne Thue,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.