Hvorfor bør du sørge for universell utforming på tjenestene dine?

• Tar vare på alle som besøker nettstedet ditt
uansett funksjonsnivå
• Gir et positivt inntrykk av organisasjonen din
• Får bedre synlighet i søkemotorer
• Får større trafikk til nettstedet
• Er lovpålagt!


Universell utforming (UU) betyr å utforme løsninger som kan brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne. Nettsiden og appene du tilbyr skal være lesbare og brukbare for alle mennesker, også de med ulike funksjonsnedsettelser, som bevegelseshemninger, hørselshemninger eller synshemninger.

Du har et ansvar for å sørge for at dine løsninger er universelt utformet, og for å dokumentere hvordan din organisasjon oppfyller kravene i Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)løsninger

Her finner du gode råd og tips

  • Bruk WCAG 2.0 eller WCAG 2.1, som er internasjonale standarder for web tilgjengelighet. Disse standardene inneholder minstekrav som nettsider og apper skal oppfylle for å være universelt utformet, basert på fire prinsipper: oppfattbar, brukbar, forståelig og robust.
  • Bruke riktig og gyldig HTML (struktur) og CSS (innhold) og skille mellom disse to om vil gjøre det lettere for ulike nettlesere, enheter og hjelpemidler å tolke og presentere nettsiden eller appen på en korrekt og konsistent måte.
  • Sørg for at nettsiden og appen er ryddig og oversiktlig, og har en logisk og meningsfylt rekkefølge.
  • Ikke publisere tekstplakater som bilder, men bruke tekst som kan forstørres, endres og leses opp av skjermlesere
  • Sørg for at bilder, video, lyd og annet ikke-tekstlig innhold har tekstlige alternativer, som for eksempel bildebeskrivelser, undertekster, transkripsjoner eller synstolking.
  • Sørg for at nettsider og apper har god nok kontrast mellom tekst og bakgrunn, og at de bruker farger som er tydelige og lett å skille fra hverandre.
  • Sørg for at nettsider og apper kan betjenes med tastatur, berøringsskjerm, stemme eller andre inndataenheter, og at de ikke har tastaturfeller eller andre hindringer for navigasjon.
  • Sørg for at nettsider og apper har synlig fokusmarkering, slik at brukerne kan se hvilket element som er aktivt eller valgt.
  • Sørg for at nettsider og apper har tydelige og beskrivende lenker, overskrifter, knapper, skjemaer og andre elementer, og at de bruker et klart og enkelt språk.
  • Sørg for at nettsider og apper har konsekvent og forutsigbar design, navigasjon, identifikasjon og tilbakemelding, og at de følger brukernes forventninger og preferanser.

Hos Tilsynet for universell utforming av ikt finner du mer og god informasjon om hvordan du utformer og tester for universell utforming. Du finner veiledninger, løsningsforslag, eksempler og testregler for både Nettsteder og Apper

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.