“Kaja” mestret ikke videregående - verken sosialt eller faglig. Hun klarte ikke lenger å leve opp til egne eller andres forventninger. Etterhvert sluttet de rundt henne å forvente at hun skulle gjennomføre ting. Hun havnet stadig mer utenfor.

Så fikk Kaja høre om Windjammer - et tilbud som kan hjelpe deg å få livet på rett kurs gjennom en fire ukers seilas. Hun flyttet straks inn på en nesten 100 år gammel skute hvor rutinene var tydelige, og forventningene høye. Fra dag én fikk Kaja arbeidsoppgaver som hun måtte gjøre, for å holde skipet på rett kurs, og sørge for at maten kom på bordet. Gjennom jobbtrening, oppfølging av trygge voksenpersoner og faste rammer uten mulighet til å sluntre unna - endret alt seg.

Windjammer gir en ny start

Omkring en av fem fullfører ikke videregående, og en av ti under 30 år er verken i utdanning eller jobb. Utenforskap blant barn og ungdom er et økende problem i samfunnet, som kan føre til både ensomhet, nedsatt selvfølelse og dårligere levekår. Arbeids- og sosialdepartementet har beregnet at det koster nesten 16 millioner kroner i tapt verdiskaping dersom en ungdom faller utenfor. Gjennom Windjammer-programmet ønsker Christian Radich å redusere det økende utenforskapet ved å hjelpe ungdom til å mestre eget liv. I løpet av 5 år har de hatt omtrent 700 ungdommer med på tur. Mange av dem har fått en ny start på livet.

Christian Radich setter nå seil mot nye mål, med 660 frivillige konsulenttimer i ryggen. Gjennom ikke bare ett, men to prosjekter i samarbeid med Prosperastiftelsen, har hele 11 dyktige konsulenter brukt sin tid og sitt engasjement for å hjelpe Christian Radich til å utvikle seg videre. Dette har gitt resultater!

Konkrete effekter av de to pro bono-prosjektene:

  • De bruker resultatene fra prosjektet i 2019 og i 2022 aktivt
  • De har utviklet et nytt CRM-system og forbedret kundereisen som følge av prosjektet i 2022
  • Skissene som teamet lagde som et resultat av prosjektet som i 2019, brukes nå til å utvikle nettsiden
  • De jobber strategisk med å bygge gode rekrutteringspartnere
  • Arbeidet med å følge opp den enkelte ungdom gjøres tettere og mer effektivt
  • De arbeider mer offensivt, strategisk og profesjonelt i mange av sine prosesser

Frivillig innsats gir resultater

Våren 2019 mottok Christian Radich sitt første prosjekt fra Prosperastiftelsen. På daværende tidspunkt var de fremdeles i startgropen, og ønsket mer kunnskap om fundraising og innsalg mot potensielle samarbeidspartnere. Prosjektet førte til at de fikk en mer offensiv måte å samle inn penger på. I tillegg brukte de kunnskapen fra prosjektet til å etablere gode relasjoner til nye støttespillere.

Høsten 2022 fikk de gjennom et nytt prosjekt bistand til å lage en kommunikasjonsplan for rekruttering av ungdom, i tillegg til utvikling av konkrete verktøy for kundereisen. Prosjektet gav raskt effekt, og resultatet overgikk alle forventninger.

Motta et prosjekt

Ønsker din organisasjon å motta et prosjekt?

Har bidratt til profesjonalisering

Daglig leder i Stiftelsen Christian Radich, Vidar Pederstad, har jobbet i organisasjonen siden oppstarten i 2018. Han er raskt til å påpeke hvordan Prosperastiftelsen har bidratt til profesjonalisering av organisasjonen: “Resultatet av de to prosjektene fra Prosperastiftelsen har gitt stor verdi. Uten Prosperastiftelsen sin støtte, ville det tatt oss flere år å profesjonalisere våre interne prosesser på samme måte som vi fikk hjelp til via prosjektene”. 

Nå er det snart 5 år siden det første prosjektet, og 1 år siden andre prosjekt ble avsluttet. “Vi fikk overlevert to konkrete rapporter, med gode refleksjoner og brukervennlige verktøy. For oss har resultatet av det første prosjektet kommet litt mer over tid, mens prosjekt nr. 2 ble tatt i bruk med én gang” forteller Vidar.

Positiv til fremtidig nytte

Christian Radich er bare i startgropen når det kommer til verdien av disse prosjektene, mener Vidar, og de forventer at det kommer flere resultater fremover. “Det er fint å alltid ha en plan vi kan se tilbake på, med tips til implementering og fremdrift”, forteller Vidar som har positive tanker om det videre arbeidet.

I tillegg til selve leveransene har Christian Radich også fått til en bevisstgjøring og profesjonalisering av eget arbeid. “Å møte noen som kikker deg i kortene og oppdager hva vi er gode og ikke gode på, er viktig. Det er noe vi har lært mye av” mimrer Vidar. Han mener at suksesskriteriene for å få gode resultater av et prosjekt fra Prosperastiftelsen er å være tålmodig, se muligheter og at flest mulig fra organisasjonen er tett involvert i prosjektet for å sikre en konkret leveranse som er tilpasset den interne kapasiteten.

Jeg syns det er fantastisk at det finnes masse ressurssterke mennesker der ute som ønsker å bidra, og at det finnes en organisasjon som organiserer dette” sier Vidar Pederstad avslutningsvis.

Vi i Prosperastiftelsen takker for samarbeidet og ønsker Christian Radich lykke til videre med sitt viktige arbeid!

Bli konsulent

Bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte!