Om organisasjonen

Å tilby behandling til barn med komplekse vansker er kjernevirksomheten ved Østbytunet. Dette gjør de ved å fokusere på å ta vare på barnas interesser og talenter, og ikke på hvor store barnets vansker er. Østbytunet tilbyr behandling som er mestrings- og utviklingsfokusert for barn som pga sin væremåte er kommet "på kant med" egen skole og nærmiljø.

Østbytunet er en behandlingsinstitusjon som har eksistert i mer enn 50 år. Formålet har i alle år vært å tilby best mulig behandling for barn og unge med komplekse psykiske lidelser. I 2018 ble det opprettet en egen avdeling rettet mot eksterne organisasjoner og tjenester. Formålet med denne avdelingen er å bidra til å spre kunnskap om konsekvenser av vedvarende livsbelastninger på barn og unges fungering, samt hvordan de skadelige effektene av slike belastninger kan dempes/repareres. Virksomheten i den nye avdelingen retter seg mot et bredt spenn av tjenester slik som skole, barnehage, kriminalomsorgen, barnevernet og psykisk helsevern. Prosperastiftelsen skal hjelpe Østbytunet med en plan for å markedsføre og selge de nye produktene og tjenestene.


Pro bono-prosjektet

Østbytunet opplever stor etterspørsel etter de nye produktene og tjenestene i sin nye fagavdeling. Prospera Stiftelsen skal hjelpe Østbytunet med en plan for å markedsføre og selge tjenestene til den aktuelle målgruppen på en effektiv måte . Østbytunet ønsker en ny nettside for denne virksomheten.

Prosjektet omfatter:

  • Grafisk profil - herunder foreslå logo

  • Profilering og synliggjøring på hjemmesiden og andre plattformer

  • Forslag til struktur på ny nettside

  • Anbefale hvordan bruken av sosiale medier kan bidra til å øke trafikk til nettsiden

  • Konkret handlingsplan for 2024

Ann- Kristin Mork,
Pro bono-prosjektleder

Lisa Hole,
Pro bono-konsulent

Vegard Aspelund,
Pro bono-konsulent

Linda Sjursen,
Pro bono-konsulent

Grete Ringnes,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet
Samarbeid for å nå målene

Kontaktperson for prosjektet

Toril Ritland Thomsen

Prosjektkoordinator
91 65 14 23
toril@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik lager du en nettside

En nettside er ofte den mest tydelige kanalen ut til folket for å vise frem din merkevare og informere om ditt produkt. Da er det viktig at siden representerer det dere leverer, og samsvarer med inntrykket folk har av deres merkevare. 

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.