Om organisasjonen

Beklager, du fortjener ikke flere sjanser i livet!

Eller?

“Nettverk etter soning” er et tilbud i Røde Kors i store deler av landet til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv.

Faren for tilbakefall til kriminalitet er størst det første året etter løslatelse. Det er derfor veldig viktig med et godt støtteapparat rundt straffedømte i denne perioden, og i overgangsfasen mellom soning og løslatelse. Deltakeren kobles med en egnet frivillig fra Røde Kors. Den frivillige er samtalepartner og støttespiller for deltakeren i en overgangsfase.

I Bergen tilbyr Røde Kors nå også gjennom frivillighet å bistå deltakere med deres gjeldsutfordringer, ettersom svært mange løslatte sitter igjen med stor gjeld etter endt soning. Målet med nettverk etter soning er å gi straffedømte en sjanse til å øke sin livsmestring, og bidra til at de kan etablere et liv som ikke er styrt av kriminalitet og rus.

Tiltaket i Bergen har i dag 1,5 ansatte, 40-50 frivillige og med mål om ca. 70 koblinger årlig mot tidligere innsatte.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å bidra til å øke aktiviteten i “Nettverk etter soning” i Bergen, slik at denne etter hvert gjenspeiler potensialet i regionen både i forhold til størrelsen på Bergen Røde Kors og antall innsatte.

Prosjektet skal levere følgende::

  1. Gjennomføre en analyse av dagens situasjon i “Nettverk etter soning” i Bergen ved hjelp av en SWOT eller lignende. SWOT -slik gjør du det

  2. Ut fra analysen beskrive et fremtidig målbilde inkl. en konsekvensanalyse for dette tiltaket pr. desember 2025

  3. Utarbeide en handlingsplan for perioden 2024-2025

Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet:

  1. Etablere en tydelig vei videre for “Nettverk etter soning Bergen”
  2. Tydelige prioriteringer for administrasjonen i forhold til ønsket målbilde.
  3. Bedre grunnlag for søknader om finansiering.

Andreas Nesse Persson,
Pro bono-prosjektleder

Merete Lunde,
Pro bono-konsulent

Jude Dhushyanthan,
Pro bono-konsulent

Ada Withbro Villum,
Pro bono-konsulent

Rønnaug Tveit,
Pro bono-konsulent

Torhild Wiklund,
Pro bono-konsulent

Johan C. Haveland,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik gjennomfører du en SWOT-analyse

En SWOT-analyse er en metode for å identifisere en organisasjons styrker og svakheter, samt muligheter og utfordringer i markedet.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.