Om organisasjonen

“There is more treasure in books than in all the pirate’s loot on Treasure Island.”
Walt Disney.

Evnen til å lese, formidle, og tenke kritisk er grunnfundamentet i et velfungerende og fritt demokrati. Å spre leseglede, og gi mennesker grunnleggende lese- og skriveferdigheter, er derfor av stor betydning. Dette er konseptet og visjonen til Foreningen !les og Leser Søker Bok (LSB). Begge foreningene har til felles en sterk motivasjon for å skape leselyst- og glede i befolkningen. !les sin målgruppe består primært av barn og unge, mens LSB arbeider med å utvikle bøker for mennesker med ulik grad av leserferdigheter, samt at bøker skal være lette å få tak i.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Foreningen !les og LSB har eksistert side om side i mer enn 20 år, og har nå vedtatt en sammenslåing. Ambisjonen er at den nye leseorganisasjonen skal være den sentrale organisasjonen for lesing og formidling i Norge. Den skal være det ubestridte samlingspunktet for leselyststrategier og lesetiltak. Ved å forene erfaringer, kompetanse og nettverk, skal det sikres en robust organisasjon som kan ta føringen i arbeidet for å skape leselyst og utvikle leseferdigheter hos barn, ungdom og voksne.

Høsten 2023 bistod et team fra Prosperastiftelsen foreningene med å sikre at grunnfundamentet for sammenslåing var til stede innad i begge foreningene og at det ble en fremdrift i prosessen. Organisasjonene trenger nå noen med erfaring fra sammenslåingsprosesser for å sikre at de får alt det formelle og juridiske på plass på riktig måte og ikke trår feil i et terreng som er ukjent for dem.

Teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i organisasjonene:

 • Skaffe oversikt over nødvendige organisatoriske og juridiske endringer og retningslinjer i sammenslåingen.
  • Hvilken organisasjonsform er mest hensiktsmessig for den nye organisasjonen?

 • Bistå praktisk med gjennomføring ihht. pkt 1

 • Rådgivning og veiledning på hvordan det mellommenneskelige best mulig kan ivaretas så at berørte kjenner seg inkludert og informert.

 • Utarbeide en tilpasset handlingsplan på veien mot sammenslåing slik at det organisatoriske, juridiske og mellommenneskelige ivaretas.

Ønsket kompetanse

 • Prosjektleder
 • Erfaring med sammenslåinger
 • Jus
 • Organisasjonsutvikling
 • Kommunikasjon
 • Prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
God utdanning
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

 • Arbeidssted Oslo
 • Oppstart Oppstart i august/september, 3 mnd. varighet.
 • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik bestemmer du organisasjonsform

Det er viktig å velge en organisasjonsform som bygger opp under det du vil oppnå. Her finner du en oversikt over ulike alternativer og rettigheter og plikter som følger ved dem.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.