Om organisasjonen

“SAMMEN” er et nøkkelord i Høidalen, Sætre og Åsland kulturhistoriske forenings virksomhet. De ønsker å skape aktiviteter på tvers av generasjoner der små og store kan trives sammen. Formålet til foreningen er å tilrettelegge for en blanding av natur- og kulturopplevelser og samtidig bidra til god folkehelse i regionen. Drangedal er en fraflyttningskommune. Foreningen ønsker derfor å være med å gjøre området mer attraktivt som potensielt bosted og for turister. De ønsker å synliggjøre og tilgjengeliggjøre skogkulturen i området og legge til rette for gode naturopplevelser.

Foreningen drifter Kulturrunden, en 15 kilometer lang sykkelrunde som følger fløtningsvassdraget langs Sætreelven og den gamle rallarvegen mellom Lunde og Drangedal. Turen passerer en rekke interessante kulturminner som fløtningsdammer, tømmerkoier, pukkverk, husmannsplasser og et flyvrak fra andre verdenskrig. Kulturrunden ble offisielt åpnet høsten 2022 og hadde i sesongen 2023 ca. 5000 besøkende. I tillegg til Kulturrunden sørger foreningen så langt det lar seg gjøre økonomisk, for å vedlikeholde kulturminnene langs ruten, samt bygge turstier og off-road sykkelløyper. Foreningen blir finansiert gjennom offentlige støtteordninger, stiftelser og private gaver

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Prosperastiftelsen skal hjelpe til med konseptutvikling og markedsføring. Foreningen er lokalisert i Drangedal. Vi legger opp til et lokalt digitalt prosjekt med pro bono konsulenter fra Telemark, feks Grenland og Kragerø. Vi prøver å få til fysisk oppstartsmøte i Drangedal.

Foreningen har 10 medlemmer som er grunneiere i området. 2 av disse er særlig aktive i drift av foreningen. Foreningen drives kun på frivillig basis. Den største målgruppen til Kulturrunden er aldersgruppen 60+. Målet for prosjektet er å videreutvikle tilbudet slik at det blir relevant på tvers av generasjoner og lage en plan for nå ut med budskapet til ønskede målgrupper. Med økt kjennskap og økt besøk, har foreningen et langsiktig mål om å kunne få tilgang til flere midler og kunne vedlikeholde kulturminnene på en bedre måte.

Gjennom tett samarbeid med nøkkelpersoner i foreningen, tilgjengelig informasjon og eget innsiktsarbeid skal pro bono-teamet:

  • Kartlegge egenskapene ved Kulturrundens tilbud og innhente gode brukerhistorier.

  • Definere konseptet for Kulturrunden og hvordan dette kan videreutvikles til å bli mer relevant for flere målgrupper.

  • Utarbeide et enkelt budskap og årshjul for kommunikasjon for å nå målgruppene på relevante plattformer

  • Handlingsplan for de neste 12 månedene

Pro bono prosjektleder,
Åse Egeland

Pro bono-konsulent,
Petter Ellefsen

Pro bono-konsulent,
Geir Jørgen Bekkevold

Pro bono-konsulent,
Stine Ellingsberg

Pro bono-prosjektressurs,
Anne Kjendsheim

Pro bono prosjektressurs,
Anita Valen

Pro bono prosjekmentor,
Håkon Holtskog

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontaktperson for prosjektet

Anne Berit Aarvold

Porteføljestyrer
47 76 00 82
anne.berit@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.