Om organisasjonen

Et sted å gå til hvor en kan være med andre og føle samhold, trygghet og mestring kan utgjøre den store forskjellen i barn og unges hverdag. Løkka 1-2-3 jobber for at naturlige samlingssteder som feks parker, skoler og idrettsbaner skal bli en arena for integrering, mestring, fysisk aktivitet og gjenbruk for barn og unge i nærmiljøet. For de som ikke deltar i organisert aktivitet, kan dette være spesielt viktig. Løkka 1-2-3 utplasserer aktivitetskasser på naturlige samlingssteder. I kassene er det utstyr for lavterskelaktiviteter som fotball, bordtennis og hoppetau. Kassene er gratis å bruke og åpnes ved å registrere seg på en nettside. Løkka 1-2-3 drives på frivillig basis og har eksistert i 2 år. Det er tilsammen utplassert 7 kasser i Asker kommune. Disse er finansiert av Gjensidigestiftelsen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Løkka 1-2-3 står overfor flere utfordringer fremover. De ønsker å knytte til seg langsiktige samarbeidspartnere som kan bidra både økonomisk og operativt. De ønsker hjelp av Prosperastiftelsen til å spisse konseptet og identifisere suksesskriterier og barrierer for bruk av kassene. Sentralt i dette er å utvikle et bærekraftig system for hvem som skal ha ansvar for kassene etter utplassering. Avklaringene sees på som kritisk for å kunne videreføre og utvikle Løkka 1-2-3 og etablere langsiktige økonomiske samarbeid.

Pro bono teamet skal ved hjelp av foreliggende data, eget innsiktsarbeid og feks workshops i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Løkka 1-2-3:

  • Definere formål, visjon, kjerneaktiviteter og målgruppe for Løkka 1-2-3

  • Identifisere suksesskritereier og barriere for bruk av kassene

  • Se på dagens driftsmodell (både økonomisk og operativ) og komme med forslag til forbedringer ihht punkt 1 og 2)

  • Lage en konkret handlingsplan for de neste 12 månedene med prioritering og timing

Bente Anda,
Pro bono prosjektleder

Liv Heidi Brattås Remo,
Pro bono konsulent

Vibeke Høsteng,
Pro bono konsulent

Wibecke Ødegård Johansen,
Pro bono konsulent

Liv Kristin Jansson,
Pro bono konsulent

Henning Hexeberg,
Pro bono mentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet
Ansvarlig forbruk og produksjon
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontaktperson for prosjektet

Anne Berit Aarvold

Porteføljestyrer
47 76 00 82
anne.berit@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.