Om organisasjonen

Risikoen for tilbakefall er størst det første året etter løslatelse. Mange trenger hjelp til sosialisering, nettverksbygging og har kanskje opparbeidet seg stor gjeld - noe som ofte kan føre til ny kriminalitet. Gjennom å tilby sosiale koblinger og hjelp til økonomi- og gjeldsarbeid, støtter NES en sårbar målgruppe i overgangsfasen mellom soning, løslatelse og reetablering i samfunnet.

Nettverk etter soning har tilbud med lokale variasjoner i Oslo, Bergen, Stavanger, Fredrikstad, Moss og Sør-Trøndelag. I alle byene, foruten Bergen og Trondheim, foreligger en fysisk møteplass hvor deltakerne får arbeidstrening og sosialisering gjennom alt fra kaffebrenning til sykkelreparasjon.


Prosperastiftelsen skal bistå Nettverk etter soning Sør-Trøndelag med etablering av en fysisk møteplass i Trondheim.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Nettverk etter soning Sør-Trøndelag består av 40 frivillige og 50 deltakere.
De ønsker seg en fysisk og sosial møteplass med mulighet for arbeidstrening, matservering (til seg selv og gjerne også et publikum) og felles aktiviteter.

Den interne kompetansen om inngåelse av leiekontrakter med lokaler som potensielt skal være godkjente for matservering er lav. Målet med prosjektet er derfor å støtte og veilede ledelsen i Norges Røde Kors Sør-Trøndelag i prosessen med å finne et egnet lokale i Trondheim.

Teamet skal:

  • Kartlegge NES sine behov og rammer for inngåelse av leiekontrakt, herunder budsjett, tidsramme, størrelse, bruk etc.

  • Utarbeide en sjekkliste for sentrale forhold som må undersøkes ved inngåelse av en leiekontrakt

  • Bistå ledelsen i å kartlegge utleieaktører

  • Foreslå innsalgsargumentasjon som NES kan benytte i videre forhandlinger eller dialog med utleieaktørene

NB: Pro bono-prosjektet er begrenset til rådgivning knyttet til inngåelse av leieavtaler. Teamet skal ikke delta i kontraktsforhandlinger eller stå juridisk ansvarlig for avtalene.

Anders Stubban,
Pro bono-prosjektleder

Arne Opsal,
Pro bono-konsulent

Line Therese Flåtten,
Pro bono-konsulent

Helle Vaarum,
Pro bono-konsulent

Hege Biermann,
Pro bono-konsulent

Anniken Aasen,
Pro bono prosjektmentor

Ola Fredriksen,
Pro bono ressurs

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik lager du en salgspresentasjon

Selv om man ønsker å utvikle en ideell innsats, må man kunne selge for å lykkes. Ha derfor alltid med en god salgspresentasjon i møte med potensielle samarbeidspartnere.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.