Last ned mal for salgspresentasjon

Hensikt

Salgspresentasjonen har som formål å gi publikum innsikt i din idé og å utløse et salg. Publikum vil vite:

 1. hva din idé er
 2. hva som skal til for å lykkes med denne ideen
 3. hvilke gevinster denne ideen vil ha for involverte, eller for samfunnet.

Kan du svare på disse spørsmålene, har du allerede nådd langt. Du kommer enda lengre om du lykkes med å:

 1. skape trygghet til deg som formidler
 2. skape engasjement og følelser for det problemet ideen løser
 3. forklare konsekvensene fraværet av din idé vil få
 4. påpeke risiko i prosjektet, og forklare hvordan du håndterer denne
 5. være konkret i hva du krever av samarbeidspartneren (av penger?) og klare å skape en dialog av hva som er mulig å kreve av din samarbeidspartnere under presentasjonen.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Disse verktøyene vil du trenge enten Microsoft Powerpoint eller Google Presentation. Begge disse verktøyene er gratis i online-versjon. Du vil også trenge gode bilder eller illustrasjoner. Vi anbefaler å bruke Unsplash. Bilder fra Unsplash kan du benytte kostnadsfritt.

Disposisjon

Historien bør fortelles på mellom 10 og 20 slides. Presentasjonen bør skreddersys formålet. Trenger du å demonstrere en tjeneste for et bredt publikum? Skal presentasjonen øke sannsynligheten for et møte med en politiker eller lande en ny finansiell støttespiller? Her er en kort liste over mulig innhold:

 • Problem
 • Løsning
 • Produkt
 • Markedspotensiale/målgruppe
 • Konkurranse
 • Forretningsmodell
 • Markedsplan
 • Milepæler
 • Team
 • Støttespillere

Gode bilder

Gode presentasjoner må ha gode bilder. Vi anbefaler Unsplash: en digital bildebank med flotte bilder til gratis viderebruk. Men husk at andre også benytter denne ressursen. Er det viktig for deg å ha unike bilder, må du antakelig kjøpe dem, eller ta dem selv.

Slik skaper du verdi i hver slide

Hvordan du bygger opp din presentasjon bør være gjennomtenkt. Her er råd til hvordan du bygger en overbevisende presentasjon:

Slide 1

Forsiden bør være visuelt oppsiktsvekkende. Bruk minimalt med tekst. Den teksten du velger å ha med må være knapp. Bildet du benytter bør være lett å huske.

Slide 2

Verifiser om dere har vært i kontakt med denne potensielle sponsoren før.

 • Hvem hadde kontakt
 • Når var det kontakt
 • Hva var grunnen til at de (ikke) sponset ved sist runde

Slide 3

 • Fakta som underbygger den unike situasjonen/problemet
 • Emosjonell beskrivelse av løsningen som tilbys
 • Nøktern beskrivelse av gevinsten
Salgspresentasjon 1

Slide 4

Be selskapet dere presenterer for fortelle litt om hvem de sponser i dag, og hvordan disse pengene blir brukt. Her kan dere få dem til å aktivt ta et positivt standpunkt til hvorfor de bør sponse nettopp dere. Dette vil også gi dere kunnskap om hvem deres «konkurrenter» er, og som kan brukes til videre «foredling» av denne kunden om dere ikke lykkes på første innsalg.

Salgspresentasjon 2

Slide 5

Før møtet: Finn gjerne fram et eksempel/en suksesshistorie som beskriver hvordan dere har skapt gode resultater med deres tjeneste.

Dette er den beste plassen å fortelle konkrete historier. Bruk gjerne denne sliden til å nevne noen av aktivitetene. Fortell dem om konkrete aktiviteter og muligheter deres sponsorbidrag kan bidra med.

Salgspresentasjon 3

Slide 6

Bruk gjerne denne sliden til å nevne noen av aktivitetene (kort). Her er samtale er et viktig verktøy. Drei samtalen inn på hvordan de jobber eller hva de er opptatte av. Prøv å speile deres arbeidsmetodikk i det arbeidet dere gjør. Skap fellesskap og gjenkjenning.

Slide 7

Fortell gjerne kort om noen av tiltakene og aktivitetene som skaper gode resultater for brukerne, men også samfunnet.

Styr samtalen inn på penger (ja, det kan føles ubehagelig, men grunnen til at du står foran denne kunden er jo at du faktisk vil ha pengene deres – så det er bare å kjenne litt på den følelsen før en starter presentasjonene). Her er det lov til å spør hvordan de budsjetterer rundt å være en aktive samfunnsborger, en kan spør om hvor stor del av omsetningen de ønsker å bruke på å støtte veldedige formål, og hvor mye de faktisk bruker i dag.

Dette vil kanskje ikke hjelpe deg med det første innsalget, men får du nei på første forsøk, er dette viktig informasjon å ha med seg til neste runde når man prøver igjen, på det tidspunktet som blir avtalt når dere får avslag.

HUSK Å FØLGE OPP PÅ ET AVTALT TIDSPUNKT, IKKE LA DEM SLIPPE UNNA MED Å SI SENERE. Ta regien på oppfølging.

Slide 8

Dette kan være en slide som benyttes i noen av møtene, men den er mer temaspesifikk.

På tide å trykke inn følelse-knappen. Hvorfor er din innsats livsviktig? Hvorfor er den relevant for han/hun som står og hører på deg nettopp nå?

Salgspresentasjon 4

Slide 9

Nevn aktiviteter, påvirk ut fra negative effekter dersom din innsats ikke iverksettes. Ikke nevne penger i denne sammenhengen.

Slide 10

Tydeliggjør hva dere ber om og kontaktinformasjon.

Lag gjerne forslag til beskrivelse av ”pakker” som kan tas stilling til.

Slide 11

Salgspresentasjon 5
Et tenkt eksempel på sponsor-pakker. Du må selv finne ut hvilke summer som er realistiske for din organisasjon.

Visualiser pakker man kan “kjøpe”: Jobb opp fra TINN til GULL.
La alltid GULL være målet – la dem få vite at det er det dere ønsker fra dem (må selvfølgelig tilpasses størrelsen og omsetningen til selskapet dere besøker), men målet er alltid GULL, og la dem få vite det!

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Prosperastiftelsen takker Stavanger Røde Kors for lån av gode eksempler og teamet som hjalp dem utvikle salgsstrategi og salgspresentasjon.

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.

Prosjekter som bruker dette verktøyet