Om organisasjonen

Norges Miljøvernforbund er en av Norges mest aktive frivillige organisasjoner innen miljøvern. NMF arbeider utrettelig med et vidt register av miljøsaker, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Målsettingen er å drive aktivt, effektivt og pågående miljøvernarbeid opp mot tvilende politikere og etablerte forurensningskilder, og ikke minst være en faglig tungvekter innenfor miljøvern og miljøvernrådgivning.

Noen nøkkelord om deres arbeid: Marin forsøpling, oppdrett, energi, naturtap og oppsøkende miljøvern.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Vi skal gjennomføre et prosjekt som skal bidra til at NMF øker medlemsmassen sin fra 3873 medlemmer pr. Oktober 23 til å passere 5000 medlemmer. Dette vil gi NMF muligheten til å søke tilskudd fra staten til klima og miljøstiftelser.

https://tilskudd.dfo.no/ordnin...

Prosjektet skal levere følgende:

  1. En helhetlig strategi for rekruttering av nye medlemmer, samt for effektiv oppfølging og bevaring av eksisterende medlemmer.

  2. En detaljert handlingsplan som strekker seg over de første 12 månedene etter prosjektets avslutning, med spesifikt fokus på rekruttering av nye medlemmer. Denne planen skal inneholde konkrete tiltak og tidsrammer for å sikre målrettet gjennomføring.

  3. En tilsvarende handlingsplan for de første 12 månedene etter prosjektets avslutning, dedikert til oppfølging av eksisterende medlemmer. Denne planen skal adressere tiltak for å styrke engasjementet og tilfredsheten blant nåværende medlemmer, med det formål å opprettholde og styrke deres tilknytning til organisasjonen.

Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet:

  1. Øke tilstrømningen av nye medlemmer til NMF.

  2. Gjøre medlemskap i organisasjonen mer attraktivt for å oppmuntre eksisterende medlemmer til å forlenge sitt engasjement.

  3. Utvikle en bærekraftig modell som enkelt kan følges opp over tid, og som gir retningslinjer for effektiv administrasjon av medlemskapet.

Benedicte Skogen,
Pro bono-prosjektleder

Marianne Lande-Sudal,
Pro bono-konsulent

Marion Lebouvier,
Pro bono-konsulent

Ellisiv Skogmo,
Pro bono-konsulent

Elisa Stewart Nilberg,
Pro bono-konsulent

Lene Sælen,
Pro bono-konsulent

Jan Gunnar Kaaresen,
Pro bono-prosjektmentor

Kontaktperson for prosjektet

Kjetil Sælen

Regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00
kjetil@prosperastiftelsen.noNoe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.