Om organisasjonen

“Ah, ha, ha, ha, stayin’ alive” dukket i hodet da panikk og forvirring oppsto idet han brått falt om. Han pustet ikke, og lå livløst på gulvet. Hun ante ikke hva hun skulle gjøre. “Skal jeg slå på lyset?!” ropte hun hjelpeløst. Heldigvis var venninnen på besøk. “Du ringer 1-1-3. Nå!” sa hun rolig, men bestemt, og satte i gang med førstehjelp og hjerte- og lungeredning hun hadde lært om. Med selvtillit, handlekraft, og tidlig innsats de første minuttene, reddet de livet hans. Han var dem evig takknemlig. #I’mStayin’Alive

NFR ble etablert i 1976, og er et ideelt samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner, stiftelser, offentlige, og private virksomheter. NFR er en paraply med 27 medlemsorganisasjoner, med samlet medlemsmasse på 1,5 millioner mennesker. Sekretariatet består av daglig leder i 100%, faglig leder 30%, et frivillig styre, og et frivillig faglig råd bestående av representanter fra medlemsorganisasjoner. Organisasjonen har utarbeidet en utviklingsplan fremover mot 2030.

NFR har en viktig samfunnsoppgave i å forvalte retningslinjene for førstehjelp i Norge, kvalitetssikre førstehjelpskurs, og utdanne førstehjelpsinstruktører. Formålet er å øke kunnskapen om førstehjelp i befolkningen, for å redusere død og konsekvenser ved sykdom eller skade. Førstehjelp redder liv.


Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Det er medlemsorganisasjonene som kommuniserer NFRs føringer og retningslinjer for førstehjelp utad til befolkningen. Graden av kommunikasjon og samarbeid mellom NFR og medlemsorganisasjonene er derimot noe varierende og bør styrkes. Det er viktig å ha et godt samarbeid, felles forpliktende mål, og klar kommunikasjon for å sikre at formålet til NFR oppnås på en effektiv måte.

Pro bono-teamet skal

  • Kartlegge nåværende samarbeid, oppfatninger og kommunikasjon mellom NFR og medlemsorganisasjonene.
    -Hva fungerer bra? Hvilke hindringer eksisterer?
  • Utarbeide en plan/strategi for samarbeid, samspill og kommunikasjon.
    -Hvordan kan man optimalisere samarbeidet mellom NFR og medlemsorganisasjonene?
    -Hvordan blir NFR synlig og tydelig overfor medlemsorganisasjonene sine?
  • Handlingsplan med konkrete tiltak for det første året.

Mille Mellbye,
Pro bono-prosjektleder

Siri Kleven,
Pro bono-konsulent

Andrea Enerud Reinertsen,
Pro bono-konsulent

Sepideh Furu,
Pro bono-konsulent

Kristian Ruud,
Pro bono-konsulent

Oddny Svergja,
Pro bono-prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik gjennomfører du en workshop

En workshop innebærer å samle en gruppe mennesker for å finne nye løsninger på et problem eller skape felles forståelse for ulike deler av organisasjonens virksomhet.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.