Om organisasjonen

Mennesker har rundt 60.000 tanker i døgnet, og omtrent 85% av disse tankene er bekymringer og negativt selvsnakk. Hvordan kan man booste sitt psykiske immunforsvar, få bedre kunnskap om egenomsorg og en høyere livskvalitet?

Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon i Norge som arbeider for å være en pådriver for en god psykisk helse og livskvalitet for alle. De samler medlemsorganisasjoner, inkludert bruker- og pårørendeorganisasjoner, humanitære organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, profesjons- og fagorganisasjoner og andre aktører som er opptatt av psykisk helse.

Organisasjonen jobber for å påvirke politiske beslutninger og offentlige policyer, informasjonsarbeid for å øke kunnskapen om psykisk helse i samfunnet, støtte og fremme forskning innen psykisk helse og bidrar til å spre ny kunnskap og forskningsresultater.

Rådet for psykisk helse spiller en viktig rolle i samfunnet ved å være en pådriver for bedre psykisk helse og økt livskvalitet. Deres arbeid bidrar til å fremme en helhetlig tilnærming til psykisk helse, hvor forebygging, behandling, rehabilitering og sosial inkludering står sentralt.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Rådet for psykisk helse utarbeide en strukturert fundraisingstrategi med klare mål og målgrupper.

 • Kartlegge dagens fundraisingaktiviteter, eksempelvis gjennom en interessentanalyse.

 • Identifikasjon og kartlegging av potensielle samarbeidspartnere.

 • Beregning på hva dette vil generere av inntekter og hva dette vil kreve av ressurser?

 • Utvikling av struktur for avtaler, inkludert betalingsmodeller (prising og betalingsmetoder) og tjeneste- og pakketilbud.

 • Handlings- og implementeringsplan for det første året.

Ønsket kompetanse

 • Prosjektleder
 • Fundraising
 • Forretnings- og organisasjonsutvikling
 • Strategi
 • Markedsføring 
 • Prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Kontaktperson for prosjektet

Espen Syse Houge

Prosjektkoordinator
92 86 19 70
espen@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

 • Arbeidssted Oslo
 • Oppstart Oppstart i august/september, 3 mnd. varighet.
 • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik jobber du med partner/ sponsorstrategi

Partnerstrategi er et verktøy som hjelper deg i arbeidet med å få på plass en eller flere partnere/sponsorer. Artikkelen omhandler hvem, hva, hvorfor, og hvordan du kan gå frem.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.