Om organisasjonen

Røverkaffe er et sosialt tiltak i regi av Nettverk etter soning som hjelper straffedømte tilbake til et vanlig liv. Gjennom Røverkaffe får tidligere kriminelle mulighet til å skape en ny identitet gjennom å få arbeidspraksis, lære å ta ansvar og oppleve arbeidsglede, nettverk og mestring.

Via utsalget og brenneriet i Fredrikstad sentrum leverer de "kriminelt god" kaffe til organisasjoner og i egen kaffebar.

Røverkaffe er et prosjekt i regi av Nettverk etter Soning Østfold som driftes ved hjelp av 5-10 deltakere, frivillige og ansatte i NeS. Per i dag foreligger det liten grad av struktur og fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver. Røverkaffe opplever stor etterspørsel etter sitt produkt, men mangler strukturen som skal til for å kunne vokse i takt med den stadig økende etterspørselen.

Pro bono-prosjektet

I 2020 bisto et pro bono-team Røverkaffe med å utvikle en strategi for rekruttering av frivillige. 

Nå ønsker Røverkaffe en kartlegging av dagens driftsmodell med forslag til utvikling av denne, for å strukturere arbeidet på en mer forutsigbar og bærekraftig måte.

Teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Røverkaffe:

  • Kartlegge dagens driftsmodell (SWOT-analyse)

  • Utarbeide konkrete forslag til forbedringer i dagens driftsmodell

  • Utarbeide handlingsplan med prioritering og timing til hvordan Røverkaffe kan gå frem for å forbedre eksisterende driftsmodell

Betzy Hensema Andersen,
Pro bono prosjektleder

Ann Elin Fagerland,
Pro bono-konsulent

Marthe Falch Pedersen,
Pro bono-konsulent

Elise Johannessen,
Pro bono-konsulent

Lars Martin Mediaas,
Pro bono prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Mindre ulikhet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.noRelevant verktøy:

Slik kan du bruke prosjektstyrings-verktøy til å organisere arbeidet bedre

Stadig flere bruker verktøy på internett for å skape mer verdi med mindre innsats. Her finner du en oversikt over de mest populære, og en kort forklaring på hvordan du kan bruke dem.

Noe for deg?

Vi søker frivillige konsulenter som vil bidra med sin erfaring i prosjekter for ideelle organisasjoner.

Vi søker deg som har høyere utdannelse og 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.