Om organisasjonen

“Den største straffen starter den dagen man løslates!”

Overgangen fra fengsel til frihet kan være svært vanskelig. Gjennom Tilbakeføringssenteret Stavanger tilbyr Røde Kors støtte og hjelp til tidligere straffedømte. Tilbakeføringssenteret er en brobygger til det øvrige samfunn og døråpner til nye positive nettverk - uten rus og kriminalitet. De legger til rette for arbeidstrening og arbeidsformidling. De har tilbud til pårørende, pappa-program under soning, gjeldsrådgivning og juridisk veiledning. Nå vil de lage flere arbeidsplasser via "Røverkjøp" butikken. Foto: Yosef Ihdego for Vårt Oslo

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Tilbakeføringssenteret ved Stavanger Røde Kors ønsker å starte Gjenbruksbutikken “Røverkjøp” i nærmiljøet i Stavanger. Formålet er å utvide arbeidstreningen for deltakere, rekruttere nye frivillige, merkevarebygging og økte inntekter på sikt. Tilbakeføringssenteret ønsker å lage en butikk med et særpreg som gir en “wow-faktor” for både deltakere, frivillige og kunden.

Teamet skal:

 • Kartlegge dagens marked i Stavanger, med fokus på konkurrenter og hvilket mulighetsrom Tilbakeføringssenteret bør satse på

 • Utarbeide en merkevarestrategi med anbefalinger for optimalisert og tilpasset konsept samt konkrete profileringsforslag for utforming av butikken

 • Lage en handlingsplan for 2025 med prioriterte anbefalinger til hvordan Tilbakeføringsenteret bør gå frem

Hva vi ønsker å oppnå med dette prosjektet:

 1. En grundig markedsvurdering for å posisjonere seg riktig i markedet

 2. Et godt fundament for å kunne starte opp en “wow-faktor”gjenbruksbutikk med en god plan for kommunikasjon og utforming av butikken

Ønsket kompetanse

 • Prosjektleder
 • Gjenbruk
 • Merkevarebygging/kommunikasjon
 • Strategi
 • Konseptutvikling/forretningsutvikling
 • Prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kontaktperson for prosjektet

Nina Byberg

Regionsansvarlig Rogaland og Agder
992 05 114
nina@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

 • Arbeidssted Stavanger
 • Oppstart Oppstart i august, 3 mnd. varighet.
 • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik lager man en MVP

«Minimal Viable Product» (MVP) som på norsk kan oversettes til «minste brukbare produkt», er et virkemiddel som med tiden er blitt viktig i entreprenørvirksomheter og forretningsutvikling.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.