Om organisasjonen

Hvordan vil du at siste fase av livet ditt skal oppleves? En verdig alderdom bør være en selvfølge for alle!

Stiftelsen Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider for en verdig alderdom for alle - uavhengig av diagnose, alder, legning, kulturell bakgrunn og bosted.


Gjennom 16 år har senteret bidratt til kompetanseheving i kommunene og frivillig sektor. Stiftelsen formidler gode holdninger, verdier og kunnskap om eldre - som gir økt kompetanse, trygghet og motivasjon for omsorgsarbeidet. Målet er å bidra til en bedre ivaretakelse av våre eldre og sårbare gamle.

Stiftelsen arbeider på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og får øremerkede midler over statsbudsjettet. I 2023 mottok senteret 22,9 mnok, og har i tillegg inntekter på ca. 1,5 mnok fra kurs og fagformidling. Midlene blir i sin helhet brukt til senterets formål. Organisasjonen har 19 årsverk.

Prosjektet gjøres i samarbeid med:

Pro bono-prosjektet

Stiftelsen opererer med flere målgrupper og skal samtidig rapportere årlig til Helsedirektoratet på spredning av opplæringsprogrammene. I tillegg opplever de at mange ikke vet hvem de er. Organisasjonen trenger hjelp til å utvikle en strategisk kommunikasjons- og markedsføringsplan. 

Målet med prosjektet er å gi Verdighetsenterets videre kommunikasjonsarbeid en tydelig retning, samt å bidra med økt kunnskap og innsikt i hvordan strategisk bruk av ulike kanaler kan hjelpe Verdighetsenteret med å nå sine mål.

Teamet skal:

  • Gjennomføre en situasjonsanalyse av dagens kommunikasjonsarbeid
  • Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for Verdighetsenteret 2025-2027
  • Med utgangspunkt i strategien, lage en handlingsplan for 2025

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, kommunikasjon, strategi/organisasjonsutvikling, markedsføring/sosiale medier, prosjektmentor

Prosjekt med fokus på

God helse og livskvalitet

Kontaktperson for prosjektet

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43
sarah@prosperastiftelsen.no

Prosjektdetaljer

  • Arbeidssted Bergen
  • Oppstart Oppstart i august/september, 3 mnd. varighet
  • Omfang Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder.
Relevant verktøy:

Slik bruker du sosiale medier effektivt

• Kommuniser og del informasjon • Led kunder og potensielle kunder til nettsted • Bygg relasjoner de frivillige imellom, for å informere om det som skjer.

Meld interesse

Ved å sende inn dette skjema samtykker du til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne kontakte deg.