Kokebok: Bærekraft for ideelle organisasjoner

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For å nå målene må alle jobbe sammen: både myndigheter, bedrifter, enkeltpersoner og ideell sektor.

Ideelle organisasjoner har et stort nedslagsfelt og kan nå ut til mange både gjennom sine aktiviteter og ved å spre kunnskap.

Et Prospera-team har utarbeidet en bærekraft-veileder som ideelle organisasjoner kan bruke i det hverdagslige arbeidet. Veilederen er rettet mot ideelle organisasjoner som jobber i Norge, og setter fokus på enkle tiltak hvor ideelle organisasjoner kan gjøre en forskjell.

Skjermbilde 2024 03 01 kl 14 33 54

Om kokeboken

Veilederen er utviklet av et Prospera-team bestående av:

  • Hanne Hjelmungen Lorvik
  • Kristine M. Berg
  • Mona Strande
  • Kaia Østbye Andresen
  • Vegard Aspelund
  • Lene Ørbeck

Prosjektet er gjennomført i samarbeide med Gjensidigestiftelsen

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.