Veileder for skolegårdsprosjekter

Prosperastiftelsen har laget en veileder med tips til hvordan å lykkes med prosjekter som har som mål å skape gode arenaer for lek og aktivitet på skolen.

Dave sherrill Hj E Kj1y M Ad Q unsplash

Veileder for evaluering i ideell sektor

Ideelle organisasjoner jobber for å løse samfunnsutfordringer med ulike innfallsvinkler. Denne evaluerings-veilederen gir konkrete verktøy for å utvikle evalueringspraksisen.

Isaac smith Ij7h m4n J18 unsplash

Veikart: hvordan skape ungdomsjobber

Mange ideelle organisasjoner tilbyr lønnede deltidsjobber til ungdom. Prospera har kartlagt hva ideelle organisasjoner kan gjøre for økt jobbskaping for unge.

Priscilla du preez m KJ Uo Z Py70 I unsplash 3

Kokebok: Bærekraft for ideelle organisasjoner

Veilederen er rettet mot ideelle organisasjoner som vil lykkes med bærekraftsarbeid, og setter fokus på enkle tiltak hvor ideelle organisasjoner kan gjøre en forskjell.

Mert guller j FBW Oao S 7o unsplash

Veileder for flere seniorer til frivillig arbeid

I denne veilederen har vi satt fokus på hvordan dere kan lykkes med å rekruttere seniorer til frivillig innsats, samt hvordan frivillige motiveres til å fortsette over lang tid.

I Stock 1094812112

Overlevelsesguide for ideelle organisasjoner

Det er krevende for ideelle organisasjoner å skaffe penger til alle oppgaver som skal løses. Å lykkes med en bærekraftig økonomi krever mer enn å skrive søknader om finansiering.

IMG 5503

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.