Slik gjennomfører du en brand sprint

En brand sprint er en metode for å definere identiteten til en organisasjon, et merke eller tjeneste.

Daria nepriakhina zo CDW Pui Ru A unsplash

Slik setter du SMARTe mål for din virksomhet

Når visjon og misjon for virksomheten er definert, er det viktig å formulere noen gode mål. En metode som ofte brukes for å sette gode mål er SMART.

Immo wegmann DX3 d Xu H Vl8 unsplash scaled

Slik lager du et årshjul

Et årshjul er et nyttig planleggingsverktøy som gir oversikt over viktige frister/mål/milepæler dere måtte ha gjennom året.

Kaleidico 3 V8xo5 Gbusk unsplash 1 scaled

Slik lager man visjon, misjon og verdier

Visjon, misjon og verdier er fundamentet en virksomhet bygges på. Et godt fundament er viktig for at organisasjonen er enige om formål og langsiktige mål, så alle trekker i samme retning.

Anastasia petrova xu2 WY Jek5 AI unsplash

Slik bruker du tiden mer effektivt med Lean

Lean er en metode som handler om å optimalisere prosesser gjennom kontinuerlig forbedring. Lean-tankesettet kan hjelpe organisasjoner med å bruke mer tid på det som skaper verdi.

Chris liverani d BI My696 Rk unsplash scaled

Slik gjennomfører du en SWOT-analyse

En SWOT-analyse er en metode for å identifisere en organisasjons styrker og svakheter, samt muligheter og utfordringer i markedet.

Scott graham 5f Nm Wej4t AA unsplash

Slik gjennomfører du en workshop

En workshop innebærer å samle en gruppe mennesker for å finne nye løsninger på et problem eller skape felles forståelse for ulike deler av organisasjonens virksomhet.

Tim gouw Kig Tv Xqet XA unsplash

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.