Økonomi

Slik lager du stiftelsesdokument

«Stiftelsesdokument» er et juridisk dokument som benyttes som avtale mellom parter og opp mot offentlige registre, banker, etc. for å oppnå rettigheter og plikter for enheten.

Cytonn photography G Jao3 ZTX9g U unsplash
Økonomi

Slik bestemmer du organisasjonsform

Det er viktig å velge en organisasjonsform som bygger opp under det du vil oppnå. Her finner du en oversikt over ulike alternativer og rettigheter og plikter som følger ved dem.

Marten bjork 6d W3xy Qvc YE unsplash
Økonomi

Slik lager man visjon, misjon og verdier

Visjon, misjon og verdier er fundamentet en virksomhet bygges på. Et godt fundament er viktig for at organisasjonen er enige om formål og langsiktige mål, så alle trekker i samme retning.

Anastasia petrova xu2 WY Jek5 AI unsplash
Økonomi

Slik lager du vedtekter

Vedtekter er en form for avtale om hvordan organisasjonen skal drives. Når du skal registrere et selskap skal vedtekter være med som vedlegg.

Trent erwin Ug A3 Xvi3 Sk A unsplash
Økonomi

Slik kan du ta med deg det beste fra Lean StartUp

Lean StartUp er en metode for å bygge en virksomhet smidig fra ide til marked. Med smidig mener vi å jobbe raskt med konkrete, små tiltak, som gjør at vi hele tiden kan lære og justere. 

Jo szczepanska 5ai Rb5f464 A unsplash 1

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.