Hensikt

Å jobbe smidig med virksomhetsutviklingen er å hele tiden be om og bruke tilbakemeldinger fra markedet, til å teste og måle om det vi har gjort så langt er bra, og så bygge videre med det vi har lært.

Ved å bruke Lean StartUp metodikken, minimerer man risikoen for å utvikle noe som ikke treffer målgruppen, og setter fokus på læring, slik at man raskt forstår hva som treffer.

I Lean StartUp bruker vi verktøyene build-measure-learn: altså bygger – tester - lærer og Minimum Viable Product, minimumsprodukt.

Resultatet er å komme raskere ut på markedet, eller i drift, med minst mulig ressursbruk og høyest mulig sjanse for å lykkes.

Mange sosiale entreprenører har kompliserte forretningsmodeller, som kjennetegnes av at de som kan betale, ikke nødvendigvis er mottaker av tjenesten. Risikoen for at ledd i virkeliggjøringen av ideen, ikke lar seg realisere, eller ikke støtter forretningsmodellen er høy. Det er derfor veldig nyttig å raskt teste om man er på rett spor. Ved å teste raskt, kan utviklingskostnadene, altså tiden du (og andre) bruker på å utvikle løsninger, pluss kostnader ved utviklingen, minimeres.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

For å forstå mer om brukerne dine, bør du intervjue de om hvilke behov, smerter og gleder de har. I Intervjuguide, kan du lese om hvordan du lager en god intervjuguide. Ved å bruke Behovsanalyse kan du finne ut hva det de sier betyr på tvers av flere brukere. Når du ‘kjenner’ de godt, kan det være lurt å samle all kunnskapen din i en Personas. Slik klarer du og dine kolleger å holde fokus på brukeren i en hektisk hverdag.

Slik gjør du det

I Lean StartUp sies det at det man gjør i en oppstart er å forstå:

 1. om man har funnet et problem som er verdt å løse.
 2. om man har funnet rett løsning på problemet.

For å forstå disse to sentrale temaene for egen virksomhet:

Slik bygger, tester og lærer vi fra og med brukerne våre, hele veien, hele tiden og fra første start.

Tips og råd

 • Lean StartUp er en måte å tenke på, ikke noe fasit på utvikling.
 • Metoden handler om å bruke læringssirkelen aktivt, helt til det sitter i ryggraden.
 • Finn alltid ut om du har et problem som er verdt å løse, før du forsøker å finne rett løsning på problemet.
 • Mange sosiale entreprenører har startet fordi de har avdekket et stort problem! Da blir det første metodeskrittet egentlig en øvelse i å forstå ‘verdt å løse’.
 • Du må stille deg disse spørsmålene og bruke metodikken på å finne svaret:
  • Hva må du ha for å løse problemet? Er det penger, tid, ressurser og/eller godt omdømme, f.eks?
  • Hvem skal gi deg den verdien og hva skal de ha for at det skal være verdt det?

Prosperastiftelsen-eksempel Mednatur

I teamets arbeid med Mednatur, brukte de metodikken fra Lean StartUp til å lage en plan for hvordan MEDNATUR kunne materialisere konseptet gjennom en pilot:

 • I planen teamet utviklet ble det lagt opp til at «MEDNATUR må etterstrebe et minimumsprodukt for pilotgjennomføringen. Dette betyr at man må fokusere på en så enkel, men naturligvis forsvarlig, gjennomføring som mulig for å holde kostnader og risiko lavt. MEDNATUR bør gradvis øke kompleksiteten, samt bruker- og kundebehovene de dekker.»
 • Om produktutviklingen foreslo teamet at: «MEDNATUR bør forenkle produktutvikling ved å bryte den ned i bolker. Dette vil gi en smidig produktutvikling samt redusere risiko. Kortere utviklingsbolker reduserer risiko og forbedrer produktutviklingen:
  • MEDNATUR bør stykke opp videre utvikling i så kompakte og lite komplekse bolker som mulig. Gjennom hele utviklingsprosessen bør man etterstrebe å TESTE – EVALUERE – FORBEDRE for så å repetere det hele kontinuerlig.
  • Desto mindre kompleks hver bolk er, desto enklere vil det være å lande finansiering for disse.
  • Hver enkelt vel gjennomførte bolk, åpner muligheten for nye bidragsytere da man får kontinuerlig sterkere bevis for konseptet.»
 • I det valgte konseptet for pilotgjennomføring, foreslås følgende for å redusere risiko og tidslinjer:
  • Piloten bør inkludere brukere som er spesielt motiverte for villmarksterapi og med mindre behov for oppfølging. Eventuelt at oppfølgingen kan gjøres med andre aktører.
  • Det sees som spesielt viktig å først utprøve selve turdelen av modellen for å TESTE – EVALUERE og FORBEDRE denne.
  • Ved å komprimere, eventuelt sette ut deler av oppfølgingen, reduseres barrieren for å gjøre piloten betraktelig samt minimiere investorenes risiko. Dette må naturligvis gjøres på en slik måte at gjennomføringen er forsvarlig i forhold til de behov brukerne har.

Prosperastiftelsen-eksempel YSI

En annen virksomhet som har brukt Lean startUp metodikken er Young Sustainable Impact (YSI). For YSI kommer teamet med disse anbefalingene (eksempelet som følger er på engelsk):

Recommendations Under Problem/Solution Fit (test assumptions and build competencies)

 1. Assign core responsibilities in YSI and develop key competencies
  1. Product owner for platform – owning the solution including pricing, prioritising the development
  2. Sales and marketing – owning the revenue stream
  3. Finance – controlling the commercial viability
 2. Complete and continually update platform value proposition document (lean canvas)
  1. Challenge yourselves to objectively describe the problems you are trying to solve for both primary and secondary segments.

Recommendations Under Product/Market Fit (test assumptions and build competencies)

 1. Develop MVP and start testing product/market fit for primary segment
  1. Test assumptions on desired product features and willingness to pay for primary segments.
 1. Develop low effort mock-up (MVP) for B2B and start testing product market fit
  1. Test assumptions on desired product features and willingness to pay for secondary B2B segments.

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.