Hensikt

En virksomhet utvikler ofte en merkevareplattform for å sikre at alle i virksomheten har et felles bilde av virksomhetens identitet og hvordan man ønsker å fremstå utad. Merkevareplattformen danner grunnlaget for å utforme intern og ekstern informasjon og sikrer at all kommunikasjon er enhetlig og i tråd med virksomhetens identitet.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Beskrivelse av verktøyet

Alle virksomheter er i seg selv en merkevare, som man ønsker at skal fremstå med en bestemt identitet hos alle målgrupper som er i kontakt med virksomheten. En virksomhet kan også ha flere merkevarer i form av ulike virksomhetsområdet, ulike produkter, tjenester eller lignende.

For å sikre at all kommunikasjon knyttet til en merkevare er enhetlig og i tråd med den identitet man ønsker å ha, kan det vært lurt å utarbeide en merkevareplattform som kan danne grunnlaget for utforming av kommunikasjon. Ulike former for kommunikasjon kan være markedsføring, salgspresentasjoner, brosjyrer, nettsider eller presseuttalelser.

Hvis man skal utarbeide en merkevareplattform kan det være lurt å samle flere sentrale personer i virksomheten og jobbe sammen om å utarbeide merkevareplattformen. Det vil sikre at man tar hensyn til flere ulike perspektiver og at merkevareplattformen blir noe som de fleste kan kjenne seg igjen i.

Merkevareplattform 1

Her er ett eksempel på hvordan en merkevareplattform kan se ut. Merkevareplattformen i eksemplet er uviklet av et team fra Prosperastiftelsen for Kompass & Co.


De ulike elementene i en merkevareplattform:

Visjon: Hva er virksomhetens ambisjon? Dette skal være noe å strekke seg etter, og som forteller noe om hvor dere vil.

Etterlatt inntrykk: Den oppfatningen dere vil at viktige målgrupper skal ha av virksomheten etter at dere har kommunisert deres budskap. Formuler så presist som mulig det inntrykk dere vil at folk skal sitte igjen med av virksomheten.

Grunnide: Hva er det virksomheten tilbyr og hva betyr det for dem som mottar det?

Verdier: Definer noen få, sentrale kjerneverdier som dere ønsker at virksomheten skal assosieres med. Hvilke verdier er det virksomheten står for?

Personlighet: Hvis virksomheten var en person, hvilke egenskaper og karaktertrekk vil vi bruke for å beskrive denne personen?

Posisjon: Hva er virksomheten for hvem? Hvilken posisjon har virksomheten hos sine målgrupper i forhold til eventuelle konkurrenter eller andre aktører? Hva skiller virksomheten fra andre og kan være viktige konkurransefortrinn?

Payoff/Slagord: Basert på alle de øvrige elementene i merkevareplattformen er det mange som også utarbeider en payoff eller et slagord som kan være en rød tråd i all kommunikasjon og som veldig kort oppsummerer det virksomheten står for.

Forarbeid

Det å utarbeide en merkevareplattform krever ikke noe spesielt forarbeid eller kunnskaper. Det viktigste er kjennskapen til virksomheten og klare formeninger om hva man ønsker å oppnå og hvem man ønsker å fremstå som.

Tips og råd

  • Samle helst flere sentrale personer i virksomheten for å jobbe sammen om å utarbeide merkevareplattformen.
  • En workshop kan være en fin arbeidsform for å starte arbeidet. Men det kan være viktig å la arbeidet med merkevareplattformen gå over noe tid og ta opphold og pauser mellom arbeidsøktene slik at ideer og diskusjoner for tid til å «modnes» underveis i arbeidet.
  • Mange velger å benytte profesjonell hjelp til å fasilitere arbeidet med merkevareplattform. Da benytter man gjerne et reklamebyrå, kommunikasjonsbyrå e.l. Mange slike byråer tilbyr lavere priser på sine tjenester til ideelle virksomheter enn til andre kunder.
  • Det er viktig at merkevareplattformen blir noe som de som kjenner virksomheten kjenner seg igjen i. Det kan derfor være lurt å teste ut ideer og utkast med andre i virksomheten eller representanter for målgrupper underveis i arbeidet.


Nyttige lenker

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.