Hensikten

For å formidle godt hva formålet med din innsats er, vil det være nyttig å utvikle en identitet slik at folk husker hva det handler om og hva din organisasjon står for.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Slik gjør du det

Oppvarming

Del gruppen i grupper på to og to. Hva tror du brukerne/kundene ville assosiere din organisasjon/innsats med? Sitt sammen i par og lag tankekart.

Eksempel: Skole (kunnskap, skidag, aktivitet, lærere) - Penger - Vær - Utstyr - Klær - Sportsbutikk - Idrettsklubber/lag - Foreldre/familie - Venner (fysiske møter, nye?) - Tid - Sosiale (andre) medier (Facebook, Instagram, Snapchat) - PC/andre fritidsinteresser - Aktivitetsarenaer - Idrettsarenaer - SFO/barnehage

Løfte blikket

Hva ville være en fantastisk Facebook-publisering fra en bruker om 3-5 år? Sitt i par og produser korte oppdateringer på store post-its. Bruk 5 minutter, ta tiden. Heng post-it'ene på veggen etterhvert som de produseres. Når sesjonen er over kan alle sette små prikker på post it'ene for å stemme på hvilke av utsagnene som passer best med ønsket merkevare. Alle får fire stemmer hver.

 • Yeeah! Jeg trodde aldri vi skulle nå toppen!
 • Fiksa endelig backside flip! Takk Gunnar!
 • Kita for første gang! Wow!!
 • Fikk endelig dratt på kajakktur!

Differensiering

Hva er unikt med din innsats? Sitt sammen i par og produser ord som beskriver det unike ved denne innsatsen. Ta tiden: 5 minutter. Bruk deretter 5 minutter på å samle de begrepene som er like i samme bunke. Stem frem de viktigste ordene på samme måte som i forrige øvelse.

 • Fornuftig
 • Nye muligheter
 • Fikk prøve
 • Anledning til å prøve/lære noe
 • Dele
 • Prøve
 • Mestring
 • Sosialt

Orientering

Hvilke merkevarer ønsker din innsats å bli assosiert med? Klipp ut logoer fra magasiner av merkevarer som du synes er relevante for din innsats. BUA klippet ut kjente sport- og fritids-merkevarer.

Ta et tau og lag en sirkel på gulvet. Ta frem en og en merkevare og diskuter dere frem til om den skal legges inn i sirkelen eller ikke. De som er inne i sirkelen ønsker du å assosiere din innsats med.

Dokumenter ved å ta bilder når sorteringen er gjort. Både av logoene inne i ringen og de som ble igjen utenfor. Dette er fin informasjon til designerne som etterhvert skal utforme grafisk profil til din innsats.

Navneteori

Hva er et navn? Et selskaps navn er en viktig bærer av selskapets merkekapital. Navnet, sammen med et selskaps logo, er bedriftens viktigste "ansikt utad" og skal gi forståelse for forretningsmodell, organisasjonsstruktur og hva bedriften skal levere.

I tillegg til å være et viktig verktøy for gjenkjennelse eksternt, er navnet et viktig samlingspunkt internt, som skaper identifikasjon og eierskap til bedriften og dens strategiske retning.

Grovt sett kan selskapsnavn deles inn i tre hovedkategorier: Deskriptive, Abstrakte og Historiske.

Prospera-team for BUA
DeskriptiveAbstrakteHistoriske
EksempelMarine HarvestPanFishAker Seafoods
BlackberryTelenorSchibsted
ExpertQ-freeKongsberg Gruppen
StyrkerEr ofte konkrete på kompetanse og historieEnkle å registrereOfte sterkt knyttet til personer og deres brand
Effektive for å få opp kjennskap rasktEnkle å differensiereTungt etablert gjennom sin historie
Kan bruke kjente objekter og kvaliteterNavn som er ”tomme” kan fylles med ønskede assosiasjoner
Man står fritt fonetisk
SvakheterKan være begrensende ved fremtidige diversifiseringerKan være dyre, må bygges fra bunnen av.Forteller ikke noe om kategori
Kan være vanskelig å finne ledige ordmerkerEr ofte vanskelige å huskeSårbare fordi navnet er knyttet til ukontrollerbare faktorer
Kan være vanskelig å finne ledige web-adresserMer krevende å bygge fonetisk
Kan være utfordrende internasjonaltKan virke irrelevante og som pynt hvis ikke de fungerer språklig

2-3 går sammen og brainstormer navn i 10-15 min. Deretter alle i fellesskap.
Dele inn i Deskriptive, Abstrakte og Historiske.

Eliminer

Gruppen diskuterer alle forslagene ut ifra kriteriene under i kolonnene "kanskje" eller " forkastet". Gruppen bør enes om tre til fire favoritter.

Et godt selskapsnavn gir mening for målgruppen. I navneutviklingsprosesser er det vanlig å arbeide ut ifra følgende ti kriterier for et godt navn:

 1. Enkelt å huske (lett å gjenkjenne)
 2. Gir mening
 3. Enkelt å beskytte
 4. Navnet er tilpasningsdyktig og enkelt å oppdatere over tid
 5. Navnet er overførbart og lar seg lett tilpasse nye geografiske lokasjoner og produkter
 6. Henviser til kjente objekter, som styrker gjenkjennelseseffekten
 7. Er distinkt, annerledes og uvanlig
 8. Gir et riktig sett av assosiasjoner til interessentene slik at navnet bidrar til å bygge merkevaren
 9. Kan brukes på flere språk/lett oversettelig
 10. Navn med uvanlig stavemåte er beviselig lettere å huske enn andre navn.

Juridisk sjekk

Sjekk de tre-fire favorittene opp mot følgende juridiske premisser før man går tilbake til gruppen for å velge ut et merkevarenavn.

 • Er navnet ledig eller har noen annen rettighet på det?
 • Er navnet ledig i andre land/markeder som Sverige, Danmark og Finland?
 • Er det mulig å få registrert navnet i Patentstyret? (Patentstyret godkjenner som regel navn om de har særpreg – er de for generelle, blir de nektet registrert)
 • Er domenet ledig? (enkel søkefunksjon med eierinformasjon på www.domeneshop.no)
 • Hvem eier domenet i dag?

Tips

Ut fra alle de ulike prioriteringene i de ulike øvelsene - så har du et begynnende grunnlag for å utforme visjon og misjon, samt sammenstille alt dette til en designbrief som designere kan jobbe ut ifra.

Nyttige linker

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.