Slik finner du innovative løsninger med HKV

Ved å bruke en kreativ tilnærming kalt “Hvordan Kan Vi”, er det enkelt å omformulere temaer og utsagn slik at du lettere kan finne innovative løsninger på problemstillinger og utfordringer.

You x ventures X8 H8v Pcel Pk unsplash

Slik tar du med deg det beste fra Lean StartUp

Lean StartUp er en metode for å bygge en virksomhet smidig fra ide til marked. Med smidig så mener vi å jobbe raskt med konkrete, små tiltak, som gjør at vi hele tiden kan Iære og justere.

Icons8 team m0o STE Mjs I unsplash scaled

Slik lager du en intervjuguide

Intervjuguide er en plan over hvilke spørsmål som skal stilles i et intervju. En intervjuguide gir god struktur på intervjuet, og sikrer at du får data som svarer på problemstillingen.

Brooke cagle u HV Rv Dr7pg unsplash

Slik lager du Personas

Personas er en fiktiv beskrivelse av en typisk kunde i din målgruppe. For å skape en god tjeneste, er det viktig å ha detaljert kjennskap til de som skal benytte tjenesten/produktet ditt.

Markus spiske oe5f Ebk3 Xt M unsplash scaled

Slik brukes grunnleggende produktutviklings - prinsipper

I denne artikkelen gjennomgår vi grunnleggende produktutviklingsverktøy for å komme på en ide, og hvordan videreutvikle denne til et produkt. Produktutvikling er en kontinuerlig prosess.

Matt ridley Lyl8 RL7imrw unsplash scaled

Slik gjennomfører du en enkel brukertest

Brukertesting hjelper deg å finne ut hva kundene dine egentlig tenker om en tjeneste, et produkt, en kampanje eller liknende. Målet er å gjøre tjenester og produkter enklere å bruke.

Mohamed boumaiza Ybux Mg Z9 KUA unsplash

Slik gjennomfører du en enkel digital brukertest

Vi gjennomfører en brukertesting for å finne ut hva kundene dine egentlig tenker om en tjeneste eller et produkt. Det kan for eksempel være en nettside, en app eller et påmeldingsskjema.

Glenn carstens peters npx X Wg Q33 ZQ unsplash scaled

Slik mestrer du tjenestedesign

Tjenestedesignmetodikk setter brukeren og menneskenes opplevelse i sentrum og ser løsningene fra deres perspektiv. Forståelse for brukerne og deres behov gir gode tjenester.​

William iven gcs N Os PE Xfs unsplash scaled

Slik lager du personas i en workshop

Denne workshopmetoden hjelper deg å utvikle personas, slik at du kan få bedre forståelse for målgruppen eller brukerne dine.

Frederick medina Pdf RE x B s unsplash 5 scaled

Slik lager du BarCamp

BarCamp er en metodikk for å skape raskere utviklingsfart i organisasjoner og en tro på at innovasjonskraft ligger i en organisasjons bredde, ikke på toppen.

Barcamp PL Mentor 4

Slik evalueres effekten av et prosjekt

Det å evaluere et prosjekt, handler om å få en tilbakemelding på et gjennomført prosjekt. Det er en måte å vise hva man oppnådde med prosjektet, hva man har lært seg underveis.

Marten newhall u A Fj Fs MS3 YY unsplash

Slik skaper du nye muligheter med LHM

LHM-metoden står for Ledetråder, Hypoteser og Muligheter, og er en strukturert prosess som kan hjelpe deg med å skape innovasjon.

Matt ridley Lyl8 RL7imrw unsplash

Slik lager du en interessentanalyse

Interessenter er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, vil bli påvirket av, eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater.

Bantersnaps 5 U 28ojjgms unsplash scaled

Slik skapes kapasitet med kompetansebasert frivillighet

Ved kompetansebasert frivillighet gir personer sin tid og fagkompetanse gratis til gode formål. Du bør tenke strategisk på hvordan din organisasjon kan bygge kapasitet ved hjelp av pro bono.

Kobu agency 7okk Fhxrx Nw unsplash

Slik får du flere frivillige

Frivillige organisasjoner kan bruke dette verktøyet til å øke rekruttering og beholde frivillige gjennom å øke kvaliteten på den frivillige opplevelsen.

Anna earl Odhlx3 X0p I unsplash

Slik gjennomfører du en SWOT-analyse

En SWOT-analyse er en metode for å identifisere en organisasjons styrker og svakheter, samt muligheter og utfordringer i markedet.

Scott graham 5f Nm Wej4t AA unsplash

Slik gjennomfører du en kundereise

Kundereisen er en kronologisk og visuell fremstilling av en kunde eller brukers opplevelse med et selskap, en konkret tjeneste eller et produkt (både fysiske og digitale) på tvers av kanaler

You x ventures X8 H8v Pcel Pk unsplash

Slik lager du Business Model Canvas

Business Model Canvas er en mal for å utvikle nye eller eksisterende forretningsmodeller. Modellen er anbefalt av Innovasjon Norge og opprinnelig utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010).

Prateek katyal Fxt IWX8 Q0 J4 unsplash 1

Slik utvikler du en merkevare

Det er flere måter å utvikle en merkevare på. Her er en alternativ tilnærming til Googles Brand Sprint, som et team fra Prosperastiftelsen brukte da de bisto i å utvikle merkevaren BUA.

Slidebean h YN111 MD M unsplash

Slik lager man en MVP

«Minimal Viable Product» (MVP) som på norsk kan oversettes til «minste brukbare produkt», er et virkemiddel som med tiden er blitt viktig i entreprenørvirksomheter og forretningsutvikling.

Bonneval sebastien l G 6 ox UXE unsplash

Slik gjennomfører du en Lightning Decision Jam

Denne workshopmetoden lar deg komme raskt i gang med å identifisere og definere utfordringer og komme fram til konkrete løsninger.

Patrick perkins ETR Pjvb0 KM0 unsplash 1 scaled

Slik lager du Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas hjelper deg til å forstå dine kunder, sette deres behov i fokus og sørge for at ditt produkt eller tjeneste gjør hverdagen til dine kunder enklere.

Bonneval sebastien GA Cjwm E Eoe Q unsplash

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.