Tjenestedesign 1

Hensikt

Brukersentrert

Ved å bruke en tjenestedesigntilnærming til tjenesteutvikling vil du ha brukerne/kundene i fokus og designe gode løsninger som dekker deres faktiske behov. Motsatsen kan være at man utvikler tjenester på bakgrunn av hva man tror brukerne/kundene vil ha. Dette kan føre til store og potensielt dyre investeringer i noe som ikke møter brukernes/kundenes behov.

Tverrfaglig

Arbeidsformen i tjenestedesign er basert på involvering, samskaping og tverrfaglighet. Tjenestedesignerne fasiliterer en prosess og bruker verktøy der flere fagdisipliner og perspektiver samarbeider for å utvikle nye løsninger.​

Helhetlig

I tjenestedesign ser man helhetlig på løsningene slik de oppleves gjennom både fysiske og digitale kontaktpunkter. Slik kartlegger man de reelle behovene brukerne har og finner de beste løsningene, på tvers av intern organisering og ansvarsområder.​

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!


Slik gjør du det

Vi har i denne oversikten over fremgangsmåte for tjenesteutvikling skissert hvordan du kan gå frem for å utvikle tjenester. Vi har lenket til konkrete verktøy du kan bruke. I en tjenestedesigprosess er det viktig å jobbe iterativt. Det betyr at vi går frem og tilbake mellom stegene etterhvert som vi lærer og får erfaringer.

Innsikt

Vi starter med å åpne opp prosessen med å hente inn informasjon. Her handler det om å finne nye ting og samle ting vi vet.

Nå setter vi brukerne i fokus! Du kan:


Problemstilling

Vi konkretiserer. Vi ønsker å snevre inn mot problemstillingene. Du kan:

  • Finne brukernes sammenfallende behov med en behovsanalyse
  • Lage problemstillinger og forslag til videre prioriteringer
  • Synliggjøre behov gjennom dagens kundereise

Idéutvikling

I idéfasen åpner vi opp på nytt og forsøker å strekke tankene våre og tenke stort. Nå skal vi finne løsninger på problemstillingene fra forrige fase. Du kan:

Prototyping

Nå lukker vi prosessen igjen for å konkretisere og nærme oss en løsning. Du kan:

Testing

Det er viktig å teste lite. Tester du lite feiler du lite. Og du lærer masse. Ideen skal ikke være perfekt, og det du tester skal heller ikke være perfekt. Du kan:

Eksempel på en iterativ prosess:
Vi henter innsikt om brukerne og analyserer/finner deres behov for deretter å jobbe med å utvikle gode ideer som løser behovene .

Vi ser at vi trenger litt mer informasjon om noen behov og går tilbake til innsikten for å hente ut dette eller snakker med noen flere brukere. Deretter kan vi lage en prototype som vi tester.

På bakgrunn av testfunnene går vi tilbake og gjør justeringer før vi igjen tester. Deretter kan vi velge å rulle ut løsningen på en liten gruppe brukere, eller bare en liten del av løsningen før vi jobber videre med resten.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.