Hensikt

Behovsanalyse gjennomfører du for å hente ut relevante funn fra innsiktsarbeidet. Når du har gjennomført behovsanalysen, vil du sitte med konkrete behov, oppgaver og utfordringer du kan jobbe videre med for å forbedre og/eller utvikle din tjeneste/produkt/organisasjon.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Før du går i gang med behovsanalysen, må du ha innsiktsmaterialet tilgjengelig. Innsikt får du ved å gjennomføre en kartlegging av brukernes behov og hva de er opptatt av. Det kan være intervjuer, brukertester, spørreskjemaer etc.

Slik gjør du det

Nå skal innsiktsmaterialet organiseres, og du må finne ut hvordan du best får oversikt.

Har du gjennomført mange intervjuer, kan det være hensiktsmessig å samle alle svarene i en Excel-fil. Her kan du lage en rad per intervju og sortere alt under hvert spørsmål. Når du går gjennom og henter ut funn, kan du skrive funnene på Post-it-lapper. Ett funn per Post-it.

Har du gjennomført et mindre antall intervjuer, brukertester eller liknende, kan du sortere funnene dine rett på Post-it-lapper.

Teksten du henter ut av innsikten, er hva kunden har sagt om behov, oppgaver de utfører/trenger å utføre og utfordringer de har.

Få Post-it-lappene fortløpende opp på veggen. Da er det lettere å se hvilke funn du har og hvordan de henger sammen. Sorter Post-it-lappene i kategorier ut ifra likhet. Dette kaller vi å lage klustere av samme tema/fenomen. Det kan være kategorier som behov, oppgaver og utfordringer, eller de kan gå mer på tvers, for eksempel alt som har med kommunikasjon å gjøre.

Når du har kategorisert funnene, ser du om det du har med er det viktigste for at du skal kunne løse oppgaven. Analysen kan for eksempel skrives ned i en Powerpoint.

OBS! Et behov er ikke en løsning.

Eks. En kunde ønsker chatmulighet på nettsidene deres. Her er kunden fokusert på løsning. Behovet kan være at kunden raskt trenger å få hjelp på en enkel måte.

Tips

Sitter du på hjemmekontor og må jobbe digitalt, har workshop-verktøyene MURAL og Miro gratisversjoner. Her kan du skrive og sortere digitale Post-it-lapper.

Husk at du skal fokusere på det som er relevant for akkurat den oppgaven du holder på med nå. Ofte får man mye interessant informasjon og da er det viktig å ikke åpne opp for mye. Du kan grave videre ved en annen anledning.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.

Prosjekter som bruker dette verktøyet