Hensikt

Hensikten er å lansere en løsning raskt og kostnadseffektivt. MVP er et svar på hvordan du kan lansere et produkt uten å bruke mer penger og ressurser enn absolutt nødvendig før man vet at produktet er en suksess.

Minimal viable product er et virkemiddel som hjelper med å komme raskt og effektivt i gang med et nytt forretningskonsept ved å tvinge deg til å forenkle, og tenke over hva den faktiske kjernen i produktet er.

Med digitalisering, og muligheten for å analysere mye bredere og omfattende, har man funnet ut at man ikke alltid må ha et komplett produkt før du gjør det tilgjengelig for kunder, og det blir stadig lettere å justere kursen underveis i utviklingen av produktet.

MVP-analysen hjelper deg med å definere et produkt som er godt nok til at kunden kan bruke det som tenkt, men uten å være et komplett produkt.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Steg 1: Markedsundersøkelse

Det er ikke alltid at ideer passer inn i markedet, og før man starter med en idé må man sørge for at den oppfyller målgruppens behov. Gjennomfør undersøkelser, intervjuer og gjør god research. Jo mer informasjon du har, jo større er sjansene dine for å lykkes.

Steg 2: Uttrykk din idé

Hvilken verdi tilbyr produktet ditt for brukeren? Hvordan kan det være til fordel for dem? Hvorfor skulle de ville bruke ditt produkt eller kjøpe din idé. Dette er viktige spørsmål å huske på for å bedre kunne uttrykke ideen på best mulig måte. Når du først skal utvikle din MVP, så vil mye være basert på dette.

Steg 3: Designprosessen og brukerflyten

Basert på steg 1 og 2 vil du kunne klare å se på ideen fra brukerens perspektiv og dermed er du også klar for å designe ideen og brukerflyten.

Designprosessen baserer seg på hvordan produktet eller ideen skal se ut, dette kan være i form av en tegning eller en prototype.

Brukerflyten handler om hvordan brukeren opplever produktet eller ideen fra de første gang tar den i bruk til den endelige prosessen. For eksempel fra første gang man setter seg på en sykkel, til man faktisk bruker den som et fremkomstmiddel. Hvilke opplevelser vil brukeren sitte med?

Steg 4: Liste opp funksjonalitet eller ønsker ved sluttproduktet

Slipp alle tanker og ideer fri, og list opp samtlige funksjonalitet eller ønsker du vil ha i produktet. Dette er viktig før man begynner å bygge MVP, for det er noen av disse funksjonalitetene man tar med videre ved første byggeprosess.

Steg 5: Start MVP

Bruk verktøyet for å plassere listen fra steg 4 inn i modellen for MVP. Still deg blant annet disse spørsmålene:

 • Er denne funksjonaliteten nødvendig ved første byggeprosess?
 • Er dette noe vi MÅ ha med?
 • Skaper dette noe spesiell verdi hos brukeren eller målgruppen?
 • Er dette noe man kan tilføye senere uten at det skaper et dårligere produkt?

MoSCoW

Det kan være vanskelig å se for seg akkurat hva din MVP vil være. Å gjennomføre en MoSCoW-øvelse kan være lurt for å bli enige om de ulike nivåene før lasering og brukertesting. Du kan gjøre denne også med utgangspunkt i alle ideer som ble produsert i steg 4.

Skriv ned på gule lapper all funksjonalitet og alle opplevelser du ønsker at brukeren skal sitte igjen med. En funksjonalitet eller opplevelse per lapp. Diskuter dere frem i teamet hvor hver lapp skal plasseres:

 • Mo (Must have): Må ha
 • S (should have): Bør ha
 • Co (could have): Kan ha
 • W (won´t have): Skal ikke ha
Prospera moscow skjema 1024x230 1

Tips

 • Man tror ofte at produktet ikke vil være «godt nok» for kunden med mindre det er ferdigstilt og fullkomment. Man bruker derfor ofte mer tid og ressurser på å produsere et sluttprodukt enn man bør før man går ut i markedet og tester produktet. Utviklingsprosessen blir derfor ikke sensitiv nok overfor hva kunden egentlig har/har ikke behov for. Når man produserer uten å teste tidlig øker risiko for å miste innsatsmidler, dersom man utvikler noe som ikke slår an. Man har altså brukt man mye tid og penger på å utvikle noe som kunden kanskje sier "nei takk" til.
 • «Godt nok» for kunden vil i dette tilfellet være et skateboard. Mer effektivt enn å gå, men definitivt ikke komplett. Gjennom tiden kan man fortsette utviklingen og gjøre forbedringer og sluttresultatet vil da være et ferdigstilt og polert produkt.
 • Les mer om hvordan du kommer i gang med din ide ved hjelp av Lean Start up og Business Model Canvas.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.