Overlevelsesguide -> Skaff penger

Gode råd for å lykkes med bærekraftig finansiering

 1. Vær forberedt på å bruke en del tid og krefter på å skaffe inntekter, uavhengig av inntektskilde

 2. Fortell din historie

 3. Bruk tid på å skrive en god søknad enten du søker om driftsmidler eller bestemte prosjekter

 4. Ikke glem å rapportere

 5. Ikke legg alle eggene i en kurv, sørg for å ha inntekter fra flere kilder og ulike typer kilder

 6. Bruk ressursene fornuftig, ikke bruk tid på aktiviteter som gir små inntekter

 7. Knytt kontakt med andre ideelle organisasjoner. Sjekk ut hvilke organisasjoner som finnes i nærheten. Samarbeid kan dreie seg om felles prosjekter, felles aktiviteter eller å dele kontor/administrasjon. Det kan også dreie seg om å lære av hverandre og skape nettverk. Be om hjelp og gå på besøk til andre for å lære.

 8. Søk støtte fra Prosperastiftelsen for å få hjelp til å bygge en bærekraftig organisasjon. Les mer her om hvordan du søker støtte til et pro bono prosjekt hos Prosperastiftelsen.

Lag et budsjett

Du får ingen til å støtte deg økonomisk uten å ha et budsjett. Budsjettet kan være veldig enkelt, men må vise planlagte kostnader og hvordan kostnadene skal dekkes inn. Du finner en budsjettmal her.

Skal du finansiere et prosjekt må du også lage en finansieringsplan.

De viktigste budsjettpostene for ideelle organisasjoners prosjekter varierer avhengig av prosjektets art, omfang og mål. Noen vanlige budsjettposter er:
Personalkostnader: Dette inkluderer lønn, sosiale avgifter, reiseutgifter og opplæring for de ansatte som jobber med prosjektet.
Materiell og utstyr:
Dette inkluderer innkjøp eller leie av materiell, utstyr, programvare og lisenser som trengs for å gjennomføre prosjektet.
Tjenester:
Dette inkluderer konsulenttjenester, revisjon, evaluering, oversettelse, trykking og distribusjon av prosjektdokumenter og rapporter.
Administrasjonskostnader:
Dette inkluderer kontorleie, strøm, telefon, internett, forsikring, regnskap og andre generelle driftskostnader.
Faste kostnader:
Dette er en andel av organisasjonens totale administrasjonskostnader som tilskrives prosjektet basert på en fastsatt prosentsats. Faste kostnader (overhead) dekker kostnader som ikke kan knyttes direkte til et bestemt prosjekt, men som er nødvendige for å opprettholde organisasjonens funksjon og kvalitet.

Det er viktig å lage et realistisk budsjett for hvert prosjekt, og å følge opp med regelmessig rapportering og kontroll. Et godt budsjett bidrar til å sikre effektiv bruk av ressurser, øke gjennomsiktigheten og tilliten til givere og mottakere, og demonstrere organisasjonens profesjonalitet og ansvarlighet.

Finn aktuelle finansieringskilder

Medlemsavgift

For medlemsorganisasjoner er medlemsavgift en viktig kilde til driftsinntekter. Organisasjoner som er kvalifisert til støtte fra Bufdir får tildelt støtte basert på blant annet antall betalende medlemmer.

Dere må fokusere på å:

 • Rekruttere så mange medlemmer som mulig. Frivillighet Norge har nyttige tips til hvordan du rekrutterer og motiverer medlemmer her.

 • Sikre at det er enkelt å betale medlemsavgift via f eks Vipps, Spleis og/eller Avtalegiro. Vipps er den beste løsningen for mindre organisasjoner, se pris- sammenligning under. Slik registrerer du deg som betalingsmottaker i Vipps. Har du mange medlemmer, og mange som ikke er digitale, kan Avtalegiro være den beste løsningen. og slik kommer du i gang med Avtalegiro. Se nedenfor for en prissammenligning mellom løsningene

 • Følge opp at medlemsavgiften faktisk blir innbetalt. Det finnes mange rimelige løsninger på markedet, se eksempler under

 • Gjøre det attraktivt å være medlem, medlemsmassen må pleies på lik linje med andre interessenter, for eksempel i form av:

  • Nyhetsbrev

  • Medlemsarrangementer

  • Grupper i sosiale medier

  • Medlemsfordeler som f eks rabatter

 • Eksempler på medlemssystemer

  Rubic Medlemssystem er et NIF (Norges Idrettsforbund)-godkjent register som er integrert mot NIF. Det gir deg mange fordeler, inkludert enklere søknadsprosess for støtte til f.eks. LAM-midler (Lokale AktivitetsMidler) eller skatterefusjon. Du kan kommunisere med medlemmene, fakturere, og foreta inn- og utmeldinger med få tastetrykk.

  DNB Regnskap for lag og foreninger. DNB Regnskap tilbyr ifølge hjemmesiden “et gratis og komplett medlemssystem som gir total oversikt og full kontroll for både store og små idrettslag, samt organisasjoner”. Andre banker tilbyr tilsvarende løsninger. Sjekk med din bank hva den har å tilby.

  Medlemssystem.com tilbyr program for medlemsadministrasjon.

  Microsoft tilbyr enkle, gratis excel-maler for medlemsregister, men her kreves manuell oppfølging. For organisasjoner med få medlemmer kan dette verktøyet være tilstrekkelig.

 • Prissammenligning mellom Vipps, Spleis og Avtalegiro (november 2023)
  Vipps Spleis Avtalegiro*
  Etableringsgebyr 0 800-1200
  Månedsavgift 0 75
  Transaksjonsavgift 1,50 % 6,50 % 2
  Pris med 100 medlemmer kr 300 kr 1 300 kr 1 075
  Pris med 1 000 medlemmer kr 3 000 kr 13 000 kr 2 875
  Pris med 10 000 medlemmer kr 30 000 kr 130 000 kr 20 875
  Priser for Avtalegiro settes av den enkelte bank. Det forutsettes i tillegg at
  1) du har et regnskapsprogram og 2) en avtale med banken om OCR (betalinger med KID)
  for å motta betaling via Avtalegiro. Kostnader for dette vil komme i tillegg.

Offentlige tilskuddsordninger

Statlige tilskuddsordninger

Oversikt over tilgjengelige offentlige tilskuddsordninger er samlet på nettstedet tilskudd.no. Det er mulig å filtrere på formål og på driftsmidler og prosjektmidler for å finne tilskuddsordninger som er relevante for din organisasjon.

Kommunale tilskuddsordninger

Mange kommuner har tilskuddsordninger som også kan dekke drift. Søk på din kommune og «tilskuddsordninger» eller «tilskudd».

Flere kommuner er også medlem av tilskuddsportalen.no. Hvis din kommune er medlem, er portalen gratis å bruke. Du registrerer deg her.

Oslo kommunes tilskuddsordninger er samlet på en side. Det gis tilskudd til ulike formål fra Oslo kommune og fra bydeler i kommunen.

Lotteritilsynet

Grasrotandel tildeles til virksomheter med aktivitet på lokalt eller regionalt plan, (landsdekkende paraplyorganisasjoner kan ikke delta). Du registrerer deg som Grasrotmottaker når du registrerer deg i Frivillighetsregisteret hos Brønnøysundregistrene. Les mer om Grasrotandelen her.

Tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping (forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk tipping). Kriterier for tildeling er:

 • større organisasjoner

 • forhåndsgodkjent etter forskrift om pengespill §38 (frivillig innsats må være en viktig del av organisasjonens virksomhet)

 • landsdekkende (minst 50% for nasjonal aktivitet)

 • gjelder følgende kategorier: Andre helsetjenster, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid, natur- og miljøvern, dyrevern

Du søker her, og søknadsfrist er 1.9 hvert år. Det er mulig å abonnere på varsel om ordningen hos tilskudd.no.

Momskompensasjon, kan gis til stiftelser, ikke-økonomiske foreninger og tros- og livssynsorganisasjoner, samt aksjeselskap som eies av en av de forannevnte og er registrert i Frivillighetsregisteret. Se oversikt over hvem som kan søke momskompensasjon, og hvilken dokumentasjon som skal følge søknaden. Her søker du momskompensasjon. Frist for å søke er 1.9 hvert år, og det er mulig å registrere seg på tilskudd.no for å motta epost om når neste søknadsrunde åpner. Merk at ideelle AS ikke kan søke om momskompensasjon hvis de ikke er eid av en forening eller stiftelse som kvalifiserer til kompensasjon.

Strømstøtte - gjelder organisasjoner i prisområde med gjennomsnittspris over 80 øre pr kwt, virksomheten må primært drives av frivillig innsats og virksomheter med lønnede ansatte dekkes vanligvis ikke. Som de andre tilskuddsordningene er det gitte frister for å søke, og det er mulig å abonnere på informasjon om frister på tilskudd.no.

Frivillige organisasjoner kan også arrangere lotteri og bingo til inntekt for formålet. Dette er ikke meldepliktig ved omsetning under NOK 200 000 årlig, men aktiviteten må ha lokalt eller regionalt omfang. Ved årlig omsetning over NOK 200 000 må organisasjonen forhåndsgodkjennes av Lotteritilsynet. Søknad om forhåndsgodkjenning sendes via Altinn. For å håndtere inntekter fra salget anbefales å tilby Vipps.

Innsamlinger/crowdfunding

Crowdfunding betyr «folkefinansiering» og er innsamling av midler fra privatpersoner. Det kan samles inn til bestemte formål eller avtales faste donasjoner. Spleis tilbyr organisasjoner å lage egne sider, innsamlingsaksjoner og å rekruttere faste givere. Vipps har flere tilbud til organisasjoner, blant annet faste betalinger og betaling «over disk» for innsamlinger, lotteri etc. Vipps tilbyr rabatterte priser til organisasjoner godkjent av innsamlingskontrollen eller medlem i innsamlingsrådet. Facebook innsamlinger. For å være registrert som gavemottaker på Facebook, må organisasjonen ha en profil på Facebook, være registrert i Enhetsregisteret og oppfylle de krav som Facebook setter til gavemottakere. Facebook har også laget en guide om hvordan en ideell organisasjon kan få mest mulig ut av deltakelse på Facebook når det gjelder innsamlinger, rekruttering av frivillige og kontakt med brukere. Avtalegiro kan være et aktuelt alternativ for større organisasjoner eller organisasjoner som har overvekt av givere som ikke ønsker digitale løsninger. 

Sponsorer

Mange bedrifter søker etter virksomheter og prosjekter som de kan bruke til å styrke merkevaren og bygge omdømme overfor kunder, samarbeidspartnere, medarbeidere og investorer.

Nye krav til bærekraftsrapportering -ESG fra 2022, som også omfatter sosialt ansvar, har økt bedrifters fokus på området og villighet til å investere.

En mulig sponsor vil vite:

 • Hvordan kan et samarbeid støtte opp under bedriftens bærekraftsmål

 • Hvorfor skal bedriften samarbeide med din organisasjon, hvordan er dere unike (fortellingen)

 • I hvilken grad vil et samarbeid med deres organisasjon bidra til at bedriften får et bedret omdømme overfor målgruppene

Valg av sponsorer:

 • Bygg et nettverk i nærmiljøet og bruk nettverket til å finne samarbeidspartnere

 • Finn bedrifter som passer organisasjonens profil

 • Lag en bruttoliste av mulige bedrifter

 • Lag en presentasjon basert på deres historie og den forskjellen dere vil utgjøre

 • Hva er målet og hva har dere oppnådd

 • Oppsøk utvalgte bedrifter og be om et møte, presenter dere og hva dere kan bidra med

Sponsorsamarbeid er ikke bare pengestøtte. Kartlegg om det finnes bedrifter som er villige til å bidra med tjeneste som for eksempel rabattert husleie, leie av møterom, gratis regnskapstjenester, ansatte som får fri for å bidra med frivillig arbeid i arbeidstiden etc.

Prosperastiftelsen har en veiledning til å lage en sponsorstrategi som er myntet på organisasjoner som allerede er etablert og har nådd en viss størrelse.

Techsoup Norge er en frivillig organisasjon som leverer donerte IT produkter og programvare, blant annet Microsoft-produkter til frivillige organisasjoner. Ordningen er administrert av Frivillighet Norge og krever at organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret. Du kan registrere deg hos Techsoup her.

Inntekter fra foredrag og opplæringstiltak overfor bedrifter og organisasjoner

Mange foreninger kan skaffe seg inntekter ved å holde kurs og foredrag for interessentgrupper. Kartlegg din organisasjons kompetanse og behovene for informasjon/opplæring hos dine interessenter.

Ressurser fra frivillige

Frivillige er en ressurs som ofte kan utnyttes bedre, det er mange som ønsker å bidra med sin tid og ressurser.

 • Studenter kan være interesserte i å bistå med SoMe aktiviteter og digitalisering for å få erfaringen på sin CV

 • Rekrutter frivillige med kompetanse som organisasjonen mangler innen økonomi/regnskap, administrasjon, som styremedlemmer etc. Få flere tips om hvordan du kan rekruttere frivillige hos Prosperastiftelsen.

 • frivillig.no samt sosiale medier er baser for å rekruttere nødvendig og ønsket kompetanse.

 • Vær bevisst på hvordan du setter sammen et team av frivillige med ulik og kompletterende kompetanse, og deleger ansvar til dedikerte personer

Støtte fra stiftelser

Støtte fra stiftelser er i all vesentlighet prosjektbasert. Det gis økonomisk støtte til klart definerte prosjekter med varighet fra 1-3 år.

Bruk tid på å finne frem til relevante stiftelser for din organisasjon. Vær oppmerksom på at det kan være enklere å få støtte fra lokale stiftelser enn de store, landsdekkende stiftelsene.

Vær forberedt på at kartlegging av relevante stiftelser, sende en god søknad og å oppfylle kravene til rapportering vil ta tid. 

Vurder å begrense antall prosjekter til færre, større prosjekter og ikke spre aktivitetene på veldig mange små prosjekter.

Sørg for å ha overlapp mellom prosjekter for å unngå dødtid.

Deler av prosjektmidler kan noen ganger brukes til driftskostnader som kan relateres direkte til prosjektet; som lønn til prosjektledelse, husleie og andre kostnader direkte tilknyttet prosjektet. Skal du søke om dekning av slike kostnader bør du alltid avklare dette på forhånd i et møte.

Fundraising Norge har laget en oversikt over noen tilgjengelige stiftelser.  Vi har også listet opp noen stiftelser i oversikten over støtteordninger sortert på formål under.

Oversikt over støtteordninger sortert på formål

Takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtte til å utvikle gratis verktøy for ideelle organisasjoner

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.