Overlevelsesguide -> Fortell din historie

Fortell din historie

Historiefortelling er et kraftig kommunikasjonsverktøy for ideelle organisasjoner. Det kan hjelpe med å engasjere, inspirere og overbevise mennesker om viktigheten av organisasjonens misjon og formål. Ved å bruke historier kan organisasjoner gjøre arbeidet mer meningsfylt og relevant for mulige støttespillere.

For å treffe din målgruppe, inkludert de som skal støtte deg med kroner og øre til drift, så er det lurt å starte med beskrivelse av virksomheten gjennom å aktivt bruke historiefortelling. Dette danner også grunnlaget for hvordan du kan synes gjennom dine markedsføringsaktiviteter.

Hvilke spørsmål bør besvares når historien skal lages?

Historiefortelling er budskapet du starter med hvor viktige spørsmål må besvares, før du engasjerer andre til å finansiere din organisasjon.

 • Hvem er du til for?

 • Hvordan løser du et problem?

 • Hva gjør deg unik?

 • Hvorfor er det viktig for deg?

 • Hvilken nytteverdi har det for samfunnet?

 • Hvorfor trengs dere?

 • Hvilket gap fyller dere?

Hva kjennetegner en god fortelling?

En god fortelling bør inneholde en konflikt eller et gjøremål. Fortellingens hovedperson (les: din organisasjon) jobber gjerne for å oppnå et mål, og kan møte hindringer eller motstandere på veien. Konflikten eller gjøremålet som beskrives i fortellingen er med på å bygge opp spenningen, som til slutt topper seg.

Eventyr og historiefortelling går ut på å fortelle en engasjerende og overbevisende historie om noe til noen. De brukes fordi det er en av de beste måtene å få en annen person til å forstå, føle og gjøre noe.

En fortelling har en struktur. Den består av en begynnelse, selve handlingen og en avslutning. For at mottakeren skal forstå handlingen eller budskapet, bør fortelleren presentere hendelsene slik at de følger i naturlig rekkefølge.

Tenk også på:

 • Gjennom historien må du fortelle hvem du utgjør en forskjell for!

 • Historien er din første store mulighet til å vise omverden at din organisasjon er unik; og å vise at det din organisasjon gjør er samfunnsnyttig.

 • Historien har en unik evne til å appellere til følelser og skape empati - noe som får mennesker til å handle sammen i organisasjoner og samfunn. 

 • Ved å dele historier om konkrete individer som har blitt hjulpet av organisasjonens arbeid, kan man formidle budskapet på en måte som folk kan relatere til og forstå, som igjen bidrar til å skape sympati og støtte for din organisasjon.

 • Historien vil også bidra til å kommunisere organisasjonens visjon og verdier, da den kan vise hvordan organisasjonen forholder seg til utfordringer og hvilke prinsipper som styrer arbeidet ditt.

 • Gode historier setter mennesker i kontakt med hverandre; så sørg for at din historie appellerer til mulig givere!

 • Gode historier kan engasjere og inspirere mennesker til å bli mer involvert i organisasjonens arbeid, og kan oppmuntre folk til å donere, frivillig arbeid, eller på annen måte bidra til organisasjonens oppdrag.

 • Gode historier kan hjelpe til med å bygge en felles identitet blant organisasjonens støttespillere, og gir en følelse av tilhørighet og formål, noe som er viktig for å opprettholde et sterkt fellesskap av støtte.

 • Historiefortelling kan hjelpe organisasjonen med å sette sitt arbeid i en større samfunnsmessig og global sammenheng. Dette kan hjelpe folk med å forstå hvorfor organisasjonen er viktig i en større kontekst.

 • Ved å bruke historier kan organisasjoner gjøre sitt arbeid mer meningsfylt og relevant for mulige støttespillere og samfunnet som helhet.

 • Ved å formidle historien med glød er det utrolig hva du kan få til!

Takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtte til å utvikle gratis verktøy for ideelle organisasjoner

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.