Overlevelsesguide -> Kom i gang

Starte ny virksomhet

Har du et formål du brenner for, og vurderer å starte en ideell organisasjon er det første spørsmålet du må stille deg: Er det nødvendig å etablere en ny organisasjon, eller finnes det en eksisterende organisasjon som virksomheten kan inkluderes i? Det finnes utallige frivillige organisasjoner, og mange av dem kjemper om de samme midlene.

Fordeler:

Struktur og organisasjon er allerede på plass, du kan konsentrere deg om formålet og ikke bruke tiden på administrative oppgaver. Det er ikke nødvendig med mye formalia for å komme i gang. Du vil spare utgifter til leie, strøm og administrasjon. Du blir en del av et fellesskap og kan dra nytte av et allerede etablert nettverk.

Ulemper:

Du må tilpasse deg en eksisterende organisasjon, og kan måtte kjempe internt om oppmerksomhet og budsjettmidler

Bestemmer du deg for å etablere en ny virksomhet, er det en del formalia som må på plass. Først må dere bestemme dere for organisasjonsform. Prosperastiftelsen har laget en nyttig veiledning til valg av organisasjonsform, men er dere i tvil anbefaler vi å etablere en forening. Det er enklere og innebærer færre formelle krav enn alternativene stiftelse og ideelt AS. Det er inspirasjon å hente fra andre organisasjoner i Gjensidigestiftelsens kokebok . Frivillighet Norge har laget en trinn for trinn veileder for å starte en ny organisasjon. På Altinn får du tilgang til informasjon om alle sider ved å starte og drive bedrift, de har også maler tilgjengelige, blant annet eksempel på stiftelsesdokument og gode tips til vedtekter.

Organisasjonen er allerede etablert

Selv om organisasjonen er etablert anbefaler vi at du sjekker ut våre tips:

Registrering av virksomheten

Er virksomheten registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret? De fleste givere krever registrering i en eller begge registre, og vi anbefaler sterkt at du registrerer deg begge steder. Det er enkelt å registrere seg, Du kan registrere deg i begge registre samtidig hos Brønnøysundregistrene.

Bygg et godt lag

For å lykkes med din organisasjon er du avhengig av å ha med deg et godt lag. Hvilke ressurser trenger du som kan hjelpe din organisasjon med å nå visjonen? Hva slags kompetanse trenger du?

Ideelle organisasjoner som er avhengige av frivillige, bør bygge et lag - et kjerneteam - ved å:

 1. Identifisere kritiske roller:
  Identifiser de viktigste funksjonene som er nødvendige for organisasjonens drift og misjon.

 2. Rekruttere dedikerte medarbeidere:
  Engasjer medarbeidere (som også kan være frivillige) for å fylle de kritiske rollene, slik at de kan dedikere seg til organisasjonens hovedformål.

 3. Del ansvarsområder:
  Fordel ansvarsområdene tydelig mellom et kjerneteam og andre frivillige for å sikre en klar arbeidsdeling, og for å sikre at alle oppgaver er dekket. Da vil du og unngå utbrenthet hos enkeltpersoner. En HUKI-matrise er et godt hjelpemiddel for å få oversikt over roller og ansvar, og også avdekke områder hvor organisasjonen mangler ressurser eller /kompetanse.

 4. Støtte og opplæring:
  Sørg for at laget du setter opp som kjerneteamet får nødvendig støtte og opplæring for å kunne veilede og samarbeide effektivt med de andre frivillige.

 5. Overvåke og tilpasse: Hold kontinuerlig oversikt over organisasjonens behov og vurder løpende hvordan rollene på laget kan tilpasses endringer for å unngå overbelastning.

Gjennom en slik tilnærming kan veldedige organisasjoner balansere sine operative behov og hovedformål uten å brenne seg ut på andre arbeidsoppgaver.

Takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtte til å utvikle gratis verktøy for ideelle organisasjoner

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.