Følg disse fire stegene på veien mot å sikre din organisasjons økonomiske overlevelse

Kom i gang

Fortell din historie

Spre budskapet

Skaff penger

Takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtte til å utvikle verktøy for ideelle organisasjoner.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.