En sluttrapport bør inneholde:

  • Bakgrunn og hensikt med prosjektet

  • Hva prosjektet har produsert og levert

  • Måloppnåelse

  • Økonomi

  • Avvik fra prosjektplanen

  • Evaluering og læring

Hos Altinn finner du maler for statusrapport og sluttrapport som vi anbefaler å bruke hvis du ikke har noen egne maler.

Nyttige lenker


Altinn har veileder til å starte og drive bedrift med forslag til maler

Brønnøysundregistrene har veiledning til etablering og registrering av foreninger og lag

Frivillighet Norge har en rekke verktøy, maler og gode råd for frivillige organisasjoner

Fundraising Norge har samlet en oversikt over noen tilgjengelige bidragsytere

Prosperastiftelsens verktøykasse

Tilskudd.no har en oversikt over tilgjengelige statlige tilskudd og tilbyr varsling når søknadsperioden åpnes for en tilskuddsordning

Tilskuddsportalen.no gir oversikt over kommunale tilskudd hvis din kommune er medlem

Takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtte til å utvikle gratis verktøy for ideelle organisasjoner

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.