I Lean StartUp bruker vi verktøyene build-measure-learn: altså bygger – tester - lærer og Minimum Viable Product, minimumsprodukt.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Hensikt

Å jobbe smidig med virksomhetsutviklingen er å hele tiden be om og bruke tilbakemeldinger fra markedet, til å teste og måle om det vi har gjort så langt er bra, og så bygge videre med det vi har lært.

Ved å bruke Lean StartUp metodikken, minimerer man risikoen for å utvikle noe som ikke treffer målgruppen, og setter fokus på læring, slik at man raskt forstår hva som treffer.

Resultatet er å komme raskere ut på markedet, eller i drift, med minst mulig ressursbruk og høyest mulig sjanse for å lykkes.

Mange sosiale entreprenører har kompliserte forretningsmodeller, som kjennetegnes av at de som kan betale, ikke nødvendigvis er mottaker av tjenesten. Risikoen for at ledd i virkeliggjøringen av ideen, ikke lar seg realisere, eller ikke støtter forretningsmodellen er høy. Det er derfor veldig nyttig å raskt teste om man er på rett spor. Ved å teste raskt, kan utviklingskostnadene, altså tiden du (og andre) bruker på å utvikle løsninger, pluss evnt rene kostnader ved utviklingen, minimeres.

Forarbeid

For å forstå mer om brukerne dine, bør du intervjue de om hvilke behov, smerter og gleder de har. I Intervjuguide, kan du lese om hvordan du lager en god intervjuguide. Ved å bruke Behovsanalyse kan du finne ut hva det de sier betyr på tvers av flere brukere. Når du ‘kjenner’ de godt, kan det være lurt å samle all kunnskapen din i en Personas. Slik klarer du og dine kolleger å holde fokus på brukeren i en hektisk hverdag.

Slik gjør du det

I Lean StartUp sies det at det man gjør i en oppstart er:

 1. å forstå om man har funnet et problem som er verdt å løse.
 2. om man har funnet rett løsning på problemet.

For å forstå disse to sentrale temaene for egen virksomhet:

 • lager man en MVP, en minimumsløsning. Les MVP analyse om hvordan bygge en MVP.
 • Minimumsløsningen tester man på brukere av løsningen, les mer om brukertesting her.
 • Av tilbakemeldinger fra brukeren lærer vi hva som må forbedres, justeres og endres, slik at vi kan teste mot brukeren igjen.

Slik bygger, tester og lærer vi fra og med brukerne våre, hele veien, hele tiden og fra først start.

Tips og råd

 • Lean StartUp er en måte å tenke på, ikke noe fasit på utvikling
 • Det handler om å bruke læringsirkelen aktivt, helt til det sitter i ryggraden
 • Finn alltid ut om du har et problem som er verdt å løse, for du forsøker å finne rett løsning på problemet.
 • Bruk gjerne Lean StartUp canvas til å skissere hvilke behov ('problemer') du har funnet, hva som gir deg fortrinn i å løse det ('unfair advantage') og for hvem du skal løse dette (customers/early adopters). Et slikt kanvas hjelper deg å få oversikt, enkelt kommunisere din idè til andre og teste viktige antagelser.

Mange sosiale entreprenører har startet fordi de har avdekket et stort problem! Da blir det første metodeskrittet egentlig en øvelse i å forstå ‘verdt å løse’.

Du må stille deg disse spørsmålene og bruke metodikken på å finne svaret:

 1. Hva må du ha for å løse problemet? Er det penger, tid, ressurser og/eller godt omdømme, f.eks?
 2. Hvem skal gi deg den verdien og hva skal de ha for at det skal være verdt det?

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.