Last ned testkort

Hensikt

Ved å bruke testkort, får du en enkel og strukturert måte å teste hypotesene dine på. Hypoteser er din/teamets gjetning eller antakelser som virker rimelige om hva kunden vil ha, hva de liker, hvordan de ønsker å bruke tjenesten din, og disse hypotesene forsøker du å bekrefte eller avkrefte gjennom brukertesten.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Før dere går i gang med å utforme testen, må dere finne på et navn på testen. Bestem også hvem som skal ha ansvaret for testen. Dette er viktig fordi det må være noen som har ansvar og som eier resultatene for å kunne endre på ting. Deretter må dere sette en deadline for når testen skal være gjennomført og hvor lang tid testingen vil ta. Deadline og tid gir deg noe målbart, og definerer hva dere skal oppnå innen en gitt tid.

Print ut testkortene og fyll dem ut slik at du har dem lett tilgjengelig når du gjennomfører testen.

Bruktertest 1
Oversatt og inspirert av Osterwalders testkort fra strategyzer.com


Steg 1: VI TROR AT

Start med hypotesen din – HVA VIL DU TESTE?

Gjør en vurdering av hvor kritisk det er for ideen din at hypotesen blir bekreftet ved å ringe rundt varseltrekantene: Liten er ikke veldig kritisk – ideen kan funke allikevel, Størst er veldig kritisk – Ideen vil ikke funke uten at hypotesen er bekreftet.

  • Eksempel 1: Du har en hypotese om at folk ikke melder seg som frivillige fordi mange ikke kjenner til at man kan bli frivillig.
  • Eksempel 2: Du skal lage en møteplass og lurer på om noen er interessert i denne.

Steg 2: FOR Å BEKREFTE DETTE MÅ VI

Deretter må du finne ut hvordan du skal kunne verifisere (få bekreftet) at kundene/brukerne/medlemmene vil ha eller ta i bruk tjenesten/produktet. Beskriv kort testen du må designe/lage for å bekrefte eller avkrefte hypotesen din.

Sett også ring rundt hvilke kostnader det vil medføre å gjennomføre testen og hvor pålitelige dataene du måler etter er.

  • Eksempel 1: Du lager en BLI FRIVILLIG-kampanje på Instagram og måler om du får flere frivillige.
  • Eksempel 2: Du lager et arrangement for møteplassen som du markedsfører mot relevante grupper.

Steg 3: OG MÅLE

Neste steg er å finne ut av hvordan du skal måle effekten.

Sett ring rundt klokken som indikerer hvor lang tid det vil ta før testen gir resultater.

  • Eksempel 1: Antall frivillige som melder seg på under kampanjen.
  • Eksempel 2: Antall som møter opp på arrangementet/møteplassen

Steg 4: VI HAR RETT HVIS

Bestem hva som skal være grunnlaget for å si at hypotesen din er bekreftet eller avkreftet.

  • Eksempel 1: Hypotesen er bekreftet hvis vi får X antall flere frivillige under kampanjen.
  • Eksempel 2: Hypotesen er bekreftet hvis X antall møter opp og blir X antall minutter/gjør noen konkrete handlinger på møteplassen, som for eksempel å sosialisere med andre der.

Tips og råd

Når du har gjennomført testen og fått noen tilbakemeldinger/resultater, bruker du det til å forbedre tjenesten eller produktet ditt sånn at det treffer kunden/brukeren din enda bedre. Så kan du gjøre en ny test. På den måten vil du få en kontinuerlig utvikling.

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.