For å kunne utvikle og tilby best mulig tjenester eller produkter, er det viktig å forstå hvem brukerne og målgruppene er. Personas er et godt verktøy for å få bedre forståelse for nettopp dette. En god innføring i hva personas er og hvordan det kan brukes finner du her.

Denne artikkelen viser deg hvordan du kan utvikle personas gjennom en workshop. I tillegg til å utvikle personas, gir workshopen en god mulighet for deltakerne til å tenke gjennom og reflektere rundt hvem brukerne er og hva deres behov er.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Les denne artikkelen om Personas og se om du har tilgang til informasjon som kan gi deg innsikt i målgruppen (demografi, interesser eller annen kundedata). Det er viktig å basere dine personas på informasjon som gjør dem relevante og nyttige.

Print ut malen i toppen av artikkelen i A3 format - 1 ark for hver personas dere skal lage.

Beskrivelse av verktøy

1. Hvem er personen? (biografi og personlighet)

Start med å lage en biografi til personen med informasjon om kjønn, alder, utdanning, yrke osv. Her kan dere bruke faktisk informasjon du har om målgruppen din, eller dere kan bruke punkter for en ønsket målgruppe.

Deretter skal dere gå litt mer inn på personligheten til personen:

  • hva slags interesser eller hobbyer har personen?
  • er personen gift, enslig, samboer? Har personen barn?
  • hvilke mål og drømmer har personen?
  • hvilke holdninger og ferdigheter definere personen?

Her kan dere være kreative, men prøv å finne elementer og karaktertrekk som er relevante for deres virksomhet eller produkt.

2. Hvilke behov har denne personen?

Lag en liste over behov denne personen har, basert på punktene dere identifiserte i steg 1. Det kan for eksempel være tjenester eller produkter man bruker i jobb eller skolesammenheng. Det kan også være behov som oppstår på grunn av interesser, familieliv eller holdninger. Her er det viktig å prøve å sette seg inn i situasjonen til personen dere har beskrevet. Prøv å tenke hvordan en hverdag er for dem, eller hvordan de ville reagert på ulike situasjoner.

Når dere har en liste, går dere gjennom denne og velger ut de som er mest relevante for deres virksomhet eller produkt.

3. Hvordan kan vi møte behovene?

Det siste steget handler om å finne måter deres virksomhet kan møte behovene til denne personen eller målgruppen. Hvis dere lager flere ulike personas, kan det hende dere nå ser hvordan dere kan tilpasse budskap og produkt til ulike målgrupper - nettopp fordi de har ulike behov.

Tips og råd

  • Ikke lag for mange personas! 1-3 kan være passende for en workshop
  • Vær kreativ! Prøv å sette dere inn i hver enkelt personas sin situasjon
  • Husk samtidig at for at personas skal være nyttig, må de være knyttet til virkeligheten. Det er derfor viktig å finne en god balanse mellom kreativitet og fakta.

Prosperastiftelsen-eksempel

Dette eksemplet er et fiktiv persona som ble utviklet i et Prospera-prosjekt for Kompass&co.

Workshop 1

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.