Forarbeid

Du må ha tenkt igjennom hva virksomhetens formål er, hvilken organisasjonsform og organisasjonsstruktur som passer best, og om det er spesielle ting knyttet til virksomhetens økonomi dere må ta i betraktning.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!


Når trengs vedtekter

 • Aksjeselskap (AS) - vedtekter skal legges ved stiftelsesdokumentet)
 • Stiftelse som organisasjonsform (vedtekter legges ved stiftelsesdokument)
 • Forening / frivillig organisasjon (vedtekter legges ved stiftelsesdokumentet)

Vedtekter for forening må inneholde:

 • foreningens navn
 • kommune
 • formål
 • regler for foreningens styre og årsmøte
 • regler for medlemmenes forhold til foreningen
 • regler for vedtektsendringer
 • informasjon om at foreningen er selveiende (at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld)

Vedtekter for AS må inneholde

Vedtektene skal minst inneholde:

 • selskapets foretaksnavn
 • selskapets formål
 • aksjekapitalens størrelse
 • aksjenes pålydende

Hvis selskapet ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan selskapet skal fordele overskudd og formue når selskapet blir oppløst.

Lurt å huske

Tenk på at det kan være en langsom prosess å endre bestemmelser i vedtektene. Valgene du tar når du lager vedtekter kan ha betydning for virksomheten i ulike sammenhenger i framtiden. Det kan derfor være lurt å forsøke å se for seg hvordan organisasjonen vil se ut om noen år, og passe på at vedtektene ikke hindrer utviklingen. Her er noen eksempler:

 • En ildsjel starter en restaurant for å drive med integrering i en bydel. De velger å stifte et aksjeselskap. De finner noen standardvedtekter for aksjeselskap på nettet, her er virksomhetens formål satt til erverv (å tjene penger). Det gjorde at virksomheten ikke kunne søke om prosjektmidler fra allmennyttige stiftelser og legater.

  Ved å ta inn i formålet at selskapet er ideelt, og ikke har erverv som formål, kunne de ha søkt om slike midler.
 • En forening hadde i sine vedtekter at styret skulle bestå av to medlemmer. Etter hvert som foreningen vokste hadde de behov for flere personer med ulik kompetanse i styret.

  Foreningen endret vedtektene sine slik at det i dag står at styret skal bestå av mellom tre og fem personer.

Eksempler

Maler for stiftelser

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.