Informasjonen i dette verktøyet er hentet fra Brønnøysundsregistrene.

Hensikt

Skal du starte en forening, et aksjeselskap eller en stiftelse trenger du et stiftelsesdokument. Stiftelsesdokument er altså et dokument som oppretter en juridisk enhet.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Hva bør du ha gjort på forhånd:

  • Bestemt organisasjonsform
  • Bestemt organisasjonens formål
  • Valgt et styre
  • Skrevet organisasjonens vedtekter
  • Ha finansiering som er nødvendig

Dette er informasjon du har behov for når du lager stiftelsesdokumentet.

Beskrivelse av verktøy

Stiftelsesdokument er et dokument som oppretter en juridisk enhet. Du trenger stiftelsesdokument for å opprette et AS, en forening eller en stiftelse. For å vær gyldig må stiftelsesdokumentet inneholde dato og underskrift.

Stiftelsesdokument for AS

Dokumentet skal opprettes av stifterne. Stifterne er de som tegner aksjer i selskapet. Dette kan være en eller flere fysiske eller juridiske personer, for eksempel aksjeselskap eller ansvarlig selskap.

Brønnøysundregisteret har gode forklaringer: Stiftelsesdokument for aksjeselskap

Stiftelsesdokument for lag og forening

En forening eller et lag stiftes ved at det opprettes en avtale mellom medlemmene.

Dette skjer normalt ved at medlemmene kalles inn til et stiftelsesmøte, der medlemsmassen formelt beslutter å stifte foreningen eller laget. Det må være minst to personer for å kunne stifte et lag eller en forening.

Brønnøysundregisteret har gode forklaringer: Stiftelsesdokument for forening

Stiftelsesdokument for stiftelse

Du kan i utgangspunktet opprette en stiftelse dersom en formuesverdi på minst 100 000 kroner blir stilt selvstendig til stiftelsens rådighet, og stiftelsen har et bestemt og langvarig formål.

Se Stiftelsestilsynets online mal for stiftelsesdokument

Registrering av virksomheten

For virksomheter er det flere registre man enten skal, eller kan registrere seg i. Se altinn.no starte og drive bedrift – registrering.

Enhetsregisteret

Enhetsregisteret skal fremme effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om ulike typer virksomheter.

Foreninger og enkeltpersonsforetak har rett til å registrere seg i enhetsregisteret.

Foretaksregisteret

Foretaksregisteret registrerer alle norske og utenlandske foretak i Norge, og skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt.

Alle næringsdrivende foretak – med avgrenset så vel som med uavgrenset ansvar – plikter å registrere seg i Foretaksregisteret. Det samme gjelder enkeltpersonforetak som driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn fem ansatte i hovedstilling. Andre enkeltpersonforetak kan registrere seg på frivillig grunnlag.

Stiftelsesregisteret

Alle stiftelser skal registreres i Stiftelsesregisteret, og det er styret som er ansvarlig for å melde registrering innen tre måneder etter opprettelsen.

Merverdiavgifts-registeret

Som næringsdrivende eller ansvarlig for en organisasjon med omsetning over et visst beløp, skal du som hovedregel registrere virksomheten i Merverdiavgifts-registeret.

Se denne veiledningen på skatteetaten.no

Frivillighetsregisteret

For å bli registrert i Frivillighetsregisteret må man drive med frivillig virksomhet og være registrert som forening, stiftelse eller aksjeselskap.

Eksempel

Kari, Peder og Lars er ivrige fuglekikkere. De ønsker å tilby aktiviteter til barna i nærmiljøet, for å spre kunnskap om fugler og naturvern. De vil starte en organisasjon.

Kari, Peder og Lars bestemmer seg for at en forening passer godt for deres formål, siden de skal drive med frivillig arbeid og ikke tjene penger.

10. desember 2021 samles Kari, Peder og Lars til stiftelsesmøte rundt kjøkkenbordet hjemme hos Peder.

Her kan du se stiftelsesdokumentet de fylte ut sammen.

Stiftelsesdokumentet ble sammen med vedtektene sendt inn gjennom Samordnet registermelding i Altinn - og med det hadde fuglekikkerne stiftet og registrert sin forening.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.