Hensikt

Det finnes ulike workshop som dekker ulike behov. Du kan bruke en workshop til å samle teamet ditt rundt utvikling av organisasjonens merkevare eller identitet, til å utvikle forretningsstrategi, organisasjonsutvikling eller for å få et bedre innblikk i målgruppen din. Du kan også bruke en workshop til å utvikle nye tjenester eller produkter. Her vil du finne ulike oppskrifter som dekker ulike behov.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

Før du organiserer en workshop er det lurt å tenke på:

 • Hvilken utfordring ønsker du å løse
 • Hvilken type workshop som best løser utfordringen
 • Hvem som bør delta (hvem er berørt av problemstillingen, hvilke deltakere kan muliggjøre de beste svarene?)

Til workshop trenger du:

 • Post-it-lapper
 • Gode tusjer - da tvinger du deltakerne til å skrive kun én ting per post-it
 • Store flip-overs kan være nyttig
 • Penn og papir til deltakerne om noen har behov for å skrive egne notater
 • Noe å ta tiden med
 • Evt. en fin spilleliste med musikk som kan brukes under individuelle tenke- eller idégenereringsøvelser

En workshop bør ha en fasilitator som leder deltakerne gjennom prosessen. Fasilitatoren styrer samtalen og driver gruppen fremover i sitt arbeid.

I tillegg kan man ha en dedikert person som dokumenterer arbeidet - har kontroll på tiden, noterer og tar bilder underveis.

Beskrivelse av verktøy

En workshop er en veldig spisset og konsentrert øvelse og består av mange deltakere - gjerne fra fire til 12 eller opp til 30 personer dersom det er designet slik.

Når man starter en workshop er det viktig å:

 1. Introdusere fasilitator (og den som dokumenterer)
 2. Gå gjennom tidsramme og målet for workshopen
 3. Ha en introduksjonsrunde med alle deltakerne
 4. Introdusere noen enkle regler for workshopen, f.eks.:
  1. Legg bort PC og mobil
  2. Ingen ideer er dumme
  3. Kun én idé per lapp
  4. Kvantitet er bedre enn kvalitet (workshop er eksplorerende
 5. Etablere en parkeringsplass
  En stort ark, gjerne en flip-over som klistres på veggen. Tanker, ideer og forslag som fremmes under workshopen som ikke hører hjemme innunder dagens tema skrives opp på en post-it som henges her. Det gjør det enklere for fasilitator å hjelpe gruppen med å holde fokus. Fasilitator kan bryte inn, før gruppen roter seg bort i diskusjoner og si: “ Dette er en god idé, men den hører innunder et annet tema - vi skal ikke glemme den, vi dokumenterer den på parkeringsplassen, og så flytter vi nå fokus tilbake til…”

Ulike typer workshops

Slik lager du personas i en workshop
Slik gjennomfører du en Lightning Decision Jam
Slik gjennomfører du en brand sprint
Slik lager du BarCamp
Slik utvikler du en merkevare

Tips og råd

 • Husk å være åpen for alles ideer. I denne fasen er det ingen forslag som er dumme.
 • Ta vare på de gule lappene (eller ta bilde av dem), slik at man kan gå tilbake til disse ved en senere anledning.
 • Inviter gjerne deltakere med ulik bakgrunn og erfaring. Dette vil gi god bredde i forslagene og man kan lære av hverandre underveis.

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.

Prosjekter som bruker dette verktøyet