Hvordan skape ungdomsjobber

Ungdom er i en sårbar livsfase. Mange ungdom faller utenfor samfunnet av ulike grunner.

Det første møtet med arbeidslivet er for mange avgjørende for å lykkes videre i livet. Inkludering og jobbskaping for ungdom er derfor et viktig mål.

Mange ideelle organisasjoner bidrar i dette arbeidet gjennom å tilby lønnede deltidsjobber til ungdom. Prospera har kartlagt hva ideelle organisasjoner kan gjøre for økt jobbskaping for unge. Hva har de fått til og hva skal til for å lykkes med dette arbeidet? Hvordan jobber man for inkluderende rekruttering av unge arbeidstakere? Hvilke barrierer finnes? Hva kan det betyr for organisasjon, hvilke krefter kan det utløse?

Skjermbilde 2024 03 01 kl 15 07 43

Om veikartet

Veikartet er utviklet av et Prospera-team bestående av Arne Opsal, Faysal Ahmed Dhali-Lund, Solveig Christensen Geir Jarle Voldmo, Marit Brøntveit Andresen, Kerstin Silvia Syba og Terrie Miller.

Organisasjoner som har bidratt i prosjektet og til veikartet

Prosjektet er gjennomført i samarbeide med Gjensidigestiftelsen.

Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.

Vil du….?

Vil du bidra med din kompetanse til å løse samfunnsproblemer?

Du må ha høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det fagfeltet du ønsker å donere kompetanse.